Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

FEOR-kód 8132-00

Bemutatás

Beállítja, kiszolgálja, kezeli és felügyeli a vegyipari termékeket gyártó gépi berendezéseket.

Jellemző tevékenységek

 • Elvégzi a vegyi alapfolyamatokat (oxidáció, redukció, halogénezés, nitrálás, észterezés, fermentáció, hidrolízis stb.)
 • Előállítja az alapanyagokból oldószerek és egyéb segédanyagok felhasználásával az alacsony feldolgozottságú vegyi termékeket
 • Előkészíti a kiindulási anyagokat a vegyi folyamatok elvégzése előtt (tisztítja és finomítja fizikai úton pl.keverés, ülepítés, szűrés, centrifugálás, aprítás, hűtés, fűtés stb.)
 • Csomagolja és ellenőrzi a késztermékek
 • Ápolja, karbantartja a rábízott gépeket, berendezéseket
 • Elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat
 • Ellátja alapanyaggal a gépeket a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása érdekében
 • Műszeres ellenőrzést végez
 • Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját jellemzően vegyi üzemben zárt térben, illetve a szabadban végzi
 • Két vagy három műszakban végzett nehéz fizikai munka

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját jellemzően vegyi üzemben zárt térben, illetve a szabadban végzi
 • Két vagy három műszakban végzett nehéz fizikai munka

Pszichikai tényezők

 • A többműszakos munkarendhez történő alkalmazkodás

Várható változások

 • A technológia gyorsan fejlődik
 • Teljeskörű automatizálás várható
 • A szakmában foglalkoztatottak száma csökken
 • Az egyes gyártási feladatok egyre jobban specializálódnak
 • Nő a környezetvédelmi követelményrendszer
 • A szakmai képzettség egyre magasabb szintű igénye jelentkezik
 • A fizikai és kémiai ismeretek gyors fejlődése tapasztalható
 • A nagy energiaigényű technológiák visszaszorulnak
 • A munkavédelmi szabályok folyamatos szigorodása várható
 • A hatósági ellenőrzések és szabályozások várhatóan szigorodnak
 • A szakmai idegen nyelv szerepe nőni fog

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ammóniaforraló
 • Ammonizáló, klórmetilező
 • Autoklávkezelő, vegyipar
 • Centrifugakezelő, vegyipar
 • Cián-előkészítő, ciánvíz-megsemmisítő
 • Denitráló-koncentráló
 • Elektroszűrő-kezelő, vegyipar
 • Festékkeverő
 • Festékőrlő
 • Formaldehidgyártó
 • Glicerinbesűrítő
 • Glicerindesztilláló
 • Hipógyártó
 • Hűtőfolyadék összeállító (vegyi)
 • Iparitisztítószer-gyártó
 • Klórcseppfolyósító, klórszárító
 • Kozmetikai cikk gyártó
 • Lakkfőző
 • Lanolingyártó
 • Lőporgyártó
 • Megsemmisítőgép-kezelő, vegyipar
 • Metaszilikát-gyártó
 • Műgyanta gyártó
 • Nitráló
 • Oxigénüzemi levegőkompresszor-kezelő
 • Őrlőkezelő, vegyipar
 • Pépfőző, vegyipar
 • Reonitmosó, -szűrő, -semlegesítő
 • Rézlúgberendezés- és szivattyúkezelő
 • Robbanóanyag-gyártó
 • Robbanószergyártási keverő
 • Robbanószer-készítő
 • Sósavgyártó
 • Szalmiákszeszgyártó berendezés kezelője
 • Széndioxidkompresszor-kezelő
 • Szénmonoxidkonverzió-kezelő
 • Szénsavmosó-kezelő
 • Szerves-, szervetlenvegyianyag-gyártó
 • Színezékkészítő
 • Színezékkeverő
 • Terpentindesztilláló
 • Timföldgyári szivattyúkezelő
 • Tűzijáték-készítő
 • Vegyi,- műanyag- és gumiipari anyagkezelő, alapanyag-előkészítő
 • Vegyianyaggyártó
 • Vegyiparioldószer-kezelő
 • Víz-ionmentesítő