Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője

FEOR-kód 3154-00

Bemutatás

A kőolaj- és földgázfinomító berendezések kezelését, vezérlését és felügyeletét, valamint kőolaj, kőolaj alapú termékek és melléktermékek, illetve földgáz finomítására, lepárlására és kezelésére szolgáló feldolgozó egységek és berendezések beállítását, kezelését, vezérlését, a folyamat irányítását, felügyeletét és karbantartását végzi.

Jellemző tevékenységek

 • átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
 • előkészíti a gyártási munkafolyamatot
 • előkészíti, előkészítteti a munkavégzéshez szükséges alapanyagokat
 • a technológiai utasításban előírt paramétereknek megfelelően beállítja a szelepeket, szivattyúkat, vezérlőszerkezeteket és feldolgozó berendezéseket,
 • kiméri a technológiai utasításnak megfelelően az előírt anyagmennyiségeket (tömeg, térfogat stb.)
 • beadagolja a technológiai előírás szerint a komponenseket
 • a technológiai előírás szerint legyártja, legyártatja a terméket
 • kezeli a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes folyamatirányító programokat
 • kezeli az elektronikus vagy számítógépes vezérlőpultot az egyes feldolgozó egységekben folyó fizikai és kémiai folyamatok felügyeletére és optimalizálására szolgáló központi vezérlőhelyiségből
 • gondoskodik (ellenőrzi, karbantartja) a berendezések megfelelő működéséről, a csövek szivárgás- és törésmentességéről
 • szabályozza a hibakeresési és felügyeleti folyamat feldolgozó berendezésen kívüli indítását és lezárását
 • mintát vesz a minőségellenőrzéshez
 • elemzi a termékmintákat, teszteket végez, feljegyzi az adatokat és vezeti a termelési naplót
 • biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, a védőeszközöket
 • leállítja a berendezéseket a végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján
 • dokumentálja a technológiai berendezések, gépek üzemidejét, műszaki állapotát
 • értesít és információt nyújt a vészhelyzet körülményeiről
 • oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés zárt térben, gépek között folyik.
 • Váltakozó hőmérsékletű, fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés zárt térben, gépek között folyik.
 • Váltakozó hőmérsékletű, fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.

Pszichikai tényezők

 • a veszélyes környezet jó figyelemösszpontosítást igényel
 • komoly felelősség, hogy ne történjen vészhelyzet, ez jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat

Várható változások

 • Várható a magas színtű folyamatirányítási rendszerek elterjedése, mely magasabb képzettséget igényel.
 • A technológia gyorsan fejlődik, így a szinte teljeskörű automatizálás következtébenen az élőmunka szükséglete csökken, munkakörök összevonása lesz indokolt.
 • A környezetvédelmi előírások szigorodása rákényszeríti az ágazatot a korszerűsítésre.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Blokk-kezelő olajfinomítóban
 • Folyamatkezelő, kőolaj
 • Kokszgyártó berendezés kezelője
 • Kőolaj- és vegyipari géprendszer-üzemeltető
 • Kőolajipari táblakezelő