Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője

FEOR-kód 8134-00

Bemutatás

Beállítja, kezeli, felügyeli és kiszolgálja a műtrágya- és növényvédőszer-gyártás területén alkalmazott gépi berendezéseket.

Jellemző tevékenységek

 • Elvégzi a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatait (mérés, desztillálás, szűrés, centrifugálás, hidrolizálás, észterezés, halogénezés, nitrálás stb.)
 • Ápolja a rábízott gépeket, berendezéseket
 • Elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat
 • Ellátja a gépeket alapanyaggal, a gyártási folyamat zavartalanságának biztosításaérdekében
 • Felügyeli a rábízott berendezéseket, leolvassa a műszereket (mennyiségmérő, szintmérő, nyomásmérő, hőmérsékletmérő), elvégzi a szükséges beavatkozásokat
 • Kezeli a környezetében leggyakrabban előforduló, jellegzetes vegyipari gépeket (szűrők, centrifugák, bepárlók és szárítók stb.), valamint ezek segédberendezéseinek (szivattyúk, hőcserélők, keverők stb.)
 • Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkáját jellemzően vegyi üzemben zárt térben, illetve a szabadban végzi
 • Két vagy három műszakban végzett nehéz fizikai munka

Egészségügyi tényezők

 • Munkáját jellemzően vegyi üzemben zárt térben, illetve a szabadban végzi
 • Két vagy három műszakban végzett nehéz fizikai munka

Pszichikai tényezők

 • A többműszakos munkarendhez történő alkalmazkodás

Várható változások

 • Az informatika szerepe jelentősen megnő
 • Az automatizálás nő, a fizikai munka aránya csökken
 • Az érdemi munkavégzés egyre inkább az ellenőrzés irányába alakul át
 • Az egyes gyártási feladatok egyre jobban specializálódnak
 • Nő a környezetvédelmi követelményrendszer
 • A szakmai képzettség egyre magasabb szintű igénye jelentkezik
 • A munkavédelmi szabályok folyamatos szigorodása várható
 • A hatósági ellenőrzések és szabályozások várhatóan szigorodnak
 • A szakmai idegen nyelv szerepe nőni fog

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ammónia- és karbonátszivattyú-kezelő
 • Ammóniagyári ammónianívó-kezelő
 • Ammóniagyári gázkeringetőszivattyú-kezelő
 • Ammóniaüzemi légkompresszor-kezelő
 • Ammóniaüzemi táblakezelő
 • Ammóniavisszanyerő-kezelő
 • Dolomitoldó (műtrágyaüzemi bekeverőkezelő)
 • Elnyelető levegőtisztító, toronykezelő (növényvédőszer-gyártó)
 • Kenőcskiszerelő műtrágyagyártó gép kezelője
 • Kettősműtrágya-üzemi felszedőgép kezelője
 • Kettősműtrágya-üzemi mészsalétrom-előkészítő
 • Műtrágyakeverő
 • Növényvédőszer-gyártó