Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője

FEOR-kód 3153-00

Bemutatás

Vegyipari berendezések kezelését és felügyeletét, valamint vegyi anyagok lepárlására, szűrésére, szétválasztására, hevítésére vagy finomítására szolgáló feldolgozó egységek és berendezések beállítását, folyamat irányítását és karbantartását végzi.

Jellemző tevékenységek

 • megismeri, elsajátítja a a gyártástechnológiát
 • ellenőrzi az alapanyag minőségét
 • biztosítja az alapanyag ellátás folyamatosságát
 • ellenőrzi a technológiai rendszer elemeit, a berendezések megfelelő működését
 • előírás szerint beállítja a berendezéseket, szelepeket, szivattyúkat, vezérlőszerkezeteket és feldolgozó berendezéseket
 • elvégzi a szokásos próbaüzemet
 • szükség szerint módosítja a beállítási paramétereket
 • beindítja a gyártást
 • irányítja a gépkezelők munkáját
 • kezeli az elektronikus vagy számítógépes vezérlőpultot a folyamatok felügyeletére és optimalizálására szolgáló központi vezérlő helyiségből
 • szabályozza a nyersanyagok és a feldolgozáshoz használt segédanyagok, pl. katalizátorok és szűrőközegek adagolását a technológia szerint
 • szabályozza és felügyeli a feldolgozó berendezésen kívüli folyamatok indítását és lezárását
 • felügyeli a gyártáshoz szükséges segédenergia rendszereket
 • mintavételi, mérési műveleteket, teszteket hajt végre, elemzi és kiértékeli a minták adatait
 • szükség esetén hibakeresést végez, gondoskodik a karbantartásról
 • rendkívüli jelenségek észlelésekor dönt a beavatkozás mértékéről
 • ellenőrzi, ellenőrizteti a késztermék minőségét
 • kezeli a gyártás során keletkező hulladékot és a
 • adminisztrál és dokumentál: feljegyzi az adatokat és vezeti a termelési-, műszaki-, eseménynaplót


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Legjellemzőbb az üzemi foglalkoztatás, melynek során gyártási környezetben, mesterséges fényben, zárt munkacsarnokban, vagy gépcsarnokokban állítják elő a különböző termékeket.
 • Váltakozó hőmérsékletű, fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.

Egészségügyi tényezők

 • Legjellemzőbb az üzemi foglalkoztatás, melynek során gyártási környezetben, mesterséges fényben, zárt munkacsarnokban, vagy gépcsarnokokban állítják elő a különböző termékeket.
 • Váltakozó hőmérsékletű, fokozottan balesetveszélyes környezet jellemző, amely az emberi egészségre, illetve a környezetre is ártalmas lehet.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.

Pszichikai tényezők

 • a sokféle, párhuzamos munkafolyamat és a szigorú minőségi eláírásoknak való megfelelés miatt fokozott a pszichés megterhelés
 • a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményez
 • fontos az irányítás elfogadása

Várható változások

 • A környezetvédelmi előírások szigorodása, rákényszeríti az ágazatot a korszerűsítésre és a minőségbiztosítás nélkülözhetetlenné válik.
 • A korszerűsítések a dolgozói mikrokörnyezetet, és munkavállalási kedvet pozitívan megváltoztatják.
 • A vegyipar folyamatosan fejlődik, így a piaci verseny erősödni fog.
 • Az informatika, és az új anyagok és technológiák fejlődése, a környezetkímélőbb anyagok megjelenése háttérbe szorítja a hagyományos technikával működő üzemeket.
 • A fizikai és kémiai ismeretek gyors fejlődése, a biológiai alapanyagok bevonása révén a nagy energiaigényű technológiák visszaszorulnak.
 • Az automatizáltság fokozódásának, a technológiai fejlesztéseknek, a hatékonyság növekedésének köszönhetően egyre kevesebb, de képzettebb munkaerő lesz szükséges ezen a területen is.
 • Adott feladathoz célgépek készülnek, a CNC gépek használata általánossá válik, a gépek sebessége pedig megnő, magával vonva a gép kiszolgálásának fejlesztését, automatizálását.
 • Az élőmunka visszaszorul, de egyben magasabb szakmai tapasztalatot is igényel, ezáltal felértékelődik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Finomvegyipari géprendszer üzemeltető
 • Folyamatoperátor, vegyipar
 • Műanyag és gumiipari géprendszer-üzemeltető