Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok

FEOR-kód 1110-00

Bemutatás

Az Alkotmány értelmében törvényeket alkotnak és gondoskodnak végrehajtásukról és betartásukról.

Jellemző tevékenységek

 • Törvényjavaslatot Nyújt be az az Országgyűlésnek (ez lehet: a köztársasági elnök, a kormány, minden Országgyűlési bizottság, bármely Országgyűlési képviselő).
 • Leggyakrabban a kormány kezdeményez Törvényalkotást.
 • A kormány mellett a parlamenti képviselők is jelentős számú törvényt kezdeményeznek önálló indítványként.
 • Az országgyűlési képviselő javasolhatja bármely kérdése napirendre tűzését, különösen ha azzal a választói megbízták.
 • A képviselő emellett interpellációt intézhet a kormányhoz, annak bármely tagjához, a legfőbb ügyészhez, bármely a tevékenységi körébe tartozó ügyben.
 • A parlamenti képviselő részt vesz az országgyűlési házszabály által megszabott törvényalkotási folyamaton: általános vita, részletes vita, szavazás a módosító javaslatokról, záróvita és zárószavazás.
 • A képviselő rendszeres kapcsolatot tart választóival és a pártjával.
 • Támogatja az általa képviselt választók, illetve területek érdekeinek érvényesülését.
 • Részt vesz a parlamenti bizottságok munkájában és a frakcióüléseken.
 • A bizottsági munka során a szakterületet érintő törvénytervezetet megvitatja, véleményezi, majd javaslatát az országgyűlés plénuma elé terjeszti.
 • A miniszter a kormány tagjaként vezeti a minisztériumok egyikét és gondoskodik a törvények és más jogszabályok végrehajtásáról.
 • A miniszter tárca nélkül is elláthatja a kormány által meghatározott feladatokat.
 • A miniszter irányítja a hatáskörébe rendelt közigazgatási terület munkáját és a közvetlenül alárendelt szervezeteket.
 • A miniszter segíti a minisztériumok és a kormányszervek vezetőit a kormányzati politika értelmezésében és érvényesítésében.
 • A miniszter részt vesz az Országgyűlés munkájában.
 • A miniszter tevékenységéről testületek előtt beszámol.
 • Az államtitkár a miniszter helyetteseként segíti a minisztert a parlamenti munkában, képviseli a minisztert a parlament előtt.
 • Az államtitkár a miniszter távollétében tanácskozási joggal részt vesz a kormány ülésein.
 • Az államtitkár a jogszabályban, vagy az esetileg rábízott ügyekben eljár.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges az indítványok és jogszabályok értelmezéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • Tárgyalóképes, magas szintű nyelvi kifejezőkészség írásban és szóban
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Fontos az új iránti fogékonyság
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • A kevesebb minisztérium és a kisebb parlament miatt kevesebb szakemberre van szükség, egyre kevesebb, vagy nincs segítő munkatárs, ezért nő a munkaterhelés

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 40%
Személyközpontú 60%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Alkotmánybíró
 • Alkotmánybíróság elnöke
 • Állami Számvevőszék alelnöke
 • Állami Számvevőszék elnöke
 • Államtitkár
 • Kormánybiztos
 • Központi Statisztikai Hivatal elnöke, elnökhelyettese
 • Köztársasági elnök
 • Legfelsőbb Bíróság elnöke, elnökhelyettese
 • Legfőbb ügyész
 • Miniszter
 • Miniszterelnök
 • Országgyűlési biztos
 • Országgyűlési képviselő
 • Önkormányzati képviselő
 • Szakállamtitkár