Szociális segítő

FEOR-kód 3511-00

Bemutatás

Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában.

Jellemző tevékenységek

 • az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése;
 • életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, családsegítés, szabadidős programok szervezése;
 • segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében, háztartássegítés;
 • közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló segítő intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;
 • részvétel esetmegbeszéléseken;
 • ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése;
 • intézmények, közösségek mentálhigiénés igényeinek, szükségleteinek feltárása;
 • egyének, párok, csoportok életvezetési problémáinak felismerése, az ügyfelek közvetítése a szakellátáshoz;
 • segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása az egyéni és közösségi válságok megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében;
 • csoportok szervezése és vezetése, rehabilitációs foglalkozások vezetése;
 • információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés;
 • esetelemzés szakmai közösségben;
 • a lakosság szociális helyzetének felmérése;
 • a veszélyeztetett családok felmérése;
 • tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról;
 • kapcsolattartás a gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, osztályfőnökkel.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Családgondozó asszisztens
 • Családtámogatási előadó
 • Elhelyezési tanácsadó
 • Falugondnok (szociális)
 • Lakhatási segítő
 • Munkaterápiás asszisztens
 • Utcai szociális koordinátor
 • Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs