Szociális gondozó, szakgondozó

FEOR-kód 3513-00

Bemutatás

Szociális munkás irányítása mellett segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

Jellemző tevékenységek

 • az ügyfél életvitelének felmérése, önellátási képességének megfigyelése;
 • az ügyfelek pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése;
 • tájékoztatás az elérhető szolgáltatásokról és annak anyagi vonzatáról;
 • pszichoedukálás (a szolgáltatást igénybevevő saját betegséggel kapcsolatos képzése);
 • információk nyújtása a szociális és egészségügyi prevencióhoz;
 • tanácsadás a hozzátartozóknak;
 • az egyéni szükségletekből adódó személyes célok meghatározása;
 • egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése;
 • a napi étel- és italfogyasztás, az alvás mennyiségének nyomon követése;
 • más szolgáltatók közreműködésének megszervezése (pl: otthoni ápolószolgálat, támogató szolgálat, fodrász stb.);
 • együttműködés a szolgáltatást igénybevevő hozzátartozóival és természetes támogatóival;
 • fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a gondozott környezetének tisztántartása, esetenként háztartási munka végzése;
 • hajléktalan személyek, csoportok felkutatása, elhelyezkedésének, mozgásterének, mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérése;
 • kapcsolatfelvétel az utcán élő egyes csoportokkal, azok életmódjának és szociológiai jellemzőinek megismerése, a jövőbeni együttműködés előkészítése;
 • tanácsadás, problémamegoldás, szükség esetén a krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele;
 • dologi segítségnyújtás, fizikai és mentális alapszükséglet-kielégítő segítségnyújtás megszervezése (pl. tömeges étkeztetés, ruhaosztás, orvos helyszínre történő kihívása stb.).

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Családi napközis koordinátor, szakgondozó
 • Dédiszitter
 • Fogyatékosok gondozója
 • Gerontológiai gondozó
 • Hajléktalanellátó szociális gondozó
 • Kórházi szociális gondozó
 • Krízisautó ügyeletes szociális munkás
 • Lakótelepi szociális munkás
 • Légzésgondozó
 • Mentálhigiénés foglalkoztató
 • Nappali és intézményi gondozó
 • Nővér szociális otthonban
 • Pszichiátriai gondozó
 • Romaközösség-fejlesztő asszisztens
 • Szenvedélybeteg-gondozó
 • Szociális ellátó
 • Szociális és mentálhigiénés munkatárs
 • Szociális intézmény utcai munkatársa
 • Szociális szakasszisztens
 • Utcai gondozó
 • Utcai szociális munkás