Szociális munkás és tanácsadó

FEOR-kód 2312-00

Bemutatás

Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén a megfelelő szolgáltatások biztosítása, illetve működtetése révén, hogy saját maguk vagy környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat.

Jellemző tevékenységek

 • főleg hátrányos helyzetű emberekkel vagy csoportokkal dolgozik, a nehéz élethelyzetből fakadó problémák megoldása érdekében
 • meghatározza a probléma természetét, okát és a szüksége szolgáltatás tipusát
 • környezettanulmányt végez
 • segíti a tanácskérők problémáinak megoldását, közreműködik a megfelelő döntések meghozatalában
 • megfelelő intézményekhez irányítja őket, ahol jogi, anyagi, orvosi segítséget kaphatnak
 • közbenjár az önkormányzatoknál a különböző hátrányos helyzetű személyek érdekében
 • az egészségügyben együttműködik az orvossal, a többi egszségügyi dolgozóval a beteg kezelésében
 • az igazságügy területén közreműködik a intézményben folyó reintegrációs munkában
 • a munka- és pályatanácsadás területén közreműködik a munkahely megtalálásához és megtartásához szükséges stratégiák kialakításában
 • a gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyeket intézi


Körülmények

Munkakörnyezet

 • részben zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik, de terepmunkát is végez
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik

Egészségügyi tényezők

 • részben zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik, de terepmunkát is végez
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik

Pszichikai tényezők

 • pszichés és érzelmi megterhelés
 • stressz hatások, kiégési tünetek megjelenése

Várható változások

 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése a nyilvántartások, felmérések, kiértékelések területén.
 • Megjelent a szociális területén az on-line tanácsadás, várható az elterjedése.
 • A civilizációs ártalom okozta szociális és pszichés problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.
 • A közeljövőben a gazdasági válság következtében nő a hátrányos helyzetű személyek és családok száma.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bevándorlási tanácsadó
 • Család- és gyermekvédelmi felügyelő
 • Családgondozási felügyelő
 • Családgondozó
 • Családsegítő
 • Drogmegelőzési prevenciós tréner
 • Drogprevenciós koordinátor
 • Egészségügyi szociális munkás
 • Felekezeti szociális munkás
 • Gyermekgondozási ellenőr
 • Gyermekjóléti családgondozó
 • Házi szociális munkás
 • Házi terapeuta
 • Hivatásos pártfogó
 • Hivatásos patronáló
 • Ifjúságvédelmi munkás (szociális munkás)
 • Kórházi szociális munkás
 • Lelki gondozó szociális munkás
 • Menekültügyi koordinátor
 • Menekültügyi szociális munkás
 • Menekültügyi tanácsadó
 • Nevelési, életviteli tanácsadó
 • Nevelőszülői felügyelő/tanácsadó
 • Nevelőszülői tanácsadó (SOS gyermekfaluban)
 • Otthonápolási koordinátor
 • Örökbefogadási tanácsadó
 • Rehabilitációs szakreferens
 • Rehabilitációs tanácsadó
 • Segélyprogram szervező
 • Szociális jóléti felügyelő
 • Szociális szervező