Szociális foglalkozások

FEOR-kód 351

Foglalkozások

3511 - Szociális segítő

Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában.

3512 - Hivatásos nevelőszülő, főállású anya

Átmeneti vagy tartós családi gondozást, nevelést, személyes törődést biztosít a családjából kiemelt, árva, vagy egyéb okból társadalmi gondoskodást igénylő gyermekek számára, szüleik helyett neveli és gondozza őket.

3513 - Szociális gondozó, szakgondozó

Szociális munkás irányítása mellett segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

3514 - Jelnyelvi tolmács

A beszéd útján zajló információcserében akadályozott siket, valamint a súlyos fokban nagyothalló emberek és a halló világ közötti kommunikáció segítése a manuális és vizuális kifejezési eszközök alkalmazásával.

3515 - Ifjúságsegítő

A fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálását végzi. Támogatja a fiatalok érdekvédelmét, a helyi társadalomba és a helyi közösségekbe történő beilleszkedését. Segíti a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítést és -tartást, valamint a pártbeszéd kiépítését.

Keresés