Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

FEOR-kód 2432-00

Bemutatás

Az iskoláskort megelőző korban lévő gyermekek érzelmi, testi, értelmi és szociális foglalkoztatását végzi, oktatási, nevelési és egyéb játékos tevékenység segítségével.

Jellemző tevékenységek

 • gondoskodik a gyermekek étkeztetéséről, testáplásáról, pihenéséről, felügyeletéről
 • megfigyeli és elősegíti a gyermekek fejlődését
 • fejleszti a beszéd-, zenei-, mozgás- és rajzkészséget
 • kirándulásokat, ünnepélyeket, egyéb szabidős progamokat szervez
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, valamint tájékoztatja őket a gyermek fejlődéséről
 • verseket, meséket, történeteket olvas fel, közös beszélgetéseket vezet, dalokat, táncokat tanít
 • fejlesztő csoportos játékokat és feladatokat talál ki és alkalmaz
 • fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket (gyógytornász, logopédus)
 • a gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak képviseletével kapcsolatos ügyeket intéz
 • a gyermek fejlődésével kapcsolatos nyilvántartásokat vezet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • részben zárt helyiségekben dolgozik, de foglalkozásokat tart kint a szabadban is
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik

Egészségügyi tényezők

 • részben zárt helyiségekben dolgozik, de foglalkozásokat tart kint a szabadban is
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik

Pszichikai tényezők

 • nagy türelmet és érzelmi stabilitást igényel
 • hosszú távon stressz hatások, kiégési tünetek jelenhetnek meg

Várható változások

 • A gyermekek általános készségfejlesztése a kompetencia alapú oktatás érdekében mind szélesebb körű lesz.
 • A családra háruló civilizációs ártalmak okozta szociális és pszichés problémák köre bővül.
 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése a nyilvántartások, felmérések, kiértékelések területén.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.
 • A közeljövőben a gazdasági válság következtében nő a hátrányos helyzetű személyek és családok száma.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 40%
Végrehajtó 60%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bölcsődei szakgondozó
 • Gyermekgondozó,-nevelő (magasan képzett)
 • Óvónő