Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

FEOR-kód 8311-00

Bemutatás

Technológiai előírásokhoz igazodva, szakmai irányítás mellett, a bányászatban vagy a kőfejtéseken különböző erőforrású, mobil és stacionáris gépet működtet, kezel, üzemeltet, karbantart, kiszolgál és felügyel.

Jellemző tevékenységek

 • tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
 • kivonul a munkaterületre a termelőberendezésekkel és munkaeszközökkel
 • ellenőrzi a gépek rögzítettségét, működőképességét
 • ellátja üzemanyaggal, kenő- és más segédanyagokkal a gépeket
 • üzemelteti, kezeli a külfejtésű bányák (szén, érc, ásványi anyag, kő, kavics, homok, agyag) fejtő-, kitermelő-, réselő-, szállító-, rakodó- és kiszolgáló gépeit, termelvényszállító berendezéseit
 • működteti és ellenőrzi a fronti kitermelőgépek (maróhengeres, marótárcsás kombájnok, széngyaluk, stb.) és vágathajtó gépeket, fúró- és ingakocsikat
 • anyagmozgatáshoz, áthalmozáshoz pneumatikus gépet kezel, ideiglenes vasutat, illetve pályát (szalagot, csővezetéket) épít és szállítóberendezést hosszabbít
 • gépek segítségével osztályozza és rakodja a lerobbantott kőzeteket, mozgatja a készletezett anyagot
 • figyeli a fejtés, a munkaterület környezetének állapotát
 • meghibásodások esetén felderíti a hiba okát és dönt az üzemeltetés folytatásáról vagy megszüntetéséről
 • jelenti az üzemzavarokat és megteszi az elhárításhoz szükséges intézkedéseket, illetve elhárítja a felmerülő egyszerűbb hibákat
 • részt vesz a karbantartási munkákban, gépápolási feladatot végez
 • szükség szerint áttelepíti, más munkahelyre szereli át a fronti-, a vágathajtó-, rakodó- és egyéb gépeket, berendezéseket
 • eltávolítja a gépi berendezéseket, lebontja (utóhasznosításra előkészíti) a bányászati létesítményeket
 • alkalmazza és betartatja az üzemeltetés biztonsági-, üzem-, munkaegészségi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi előírásait
 • szükség esetén részt vesz a bányamentési feladatok ellátásában, elsősegélyt nyújt
 • környezettudatosan kezeli a veszélyes anyagokat, hulladékot
 • munkaköri dokumentációt készít: műszaki- és munkanaplót, üzemi lapot vezet, regisztrálja a termelt, és a szállított mennyiséget


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkát bányában és szabadtéren is végezhetik.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.

Egészségügyi tényezők

 • A munkát bányában és szabadtéren is végezhetik.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.

Pszichikai tényezők

 • a nagy értékű gépek kezelése felelősséggel terheli a munkavállalót
 • a szisztematikus hibakeresés során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményez
 • a balesetveszélyes helyzetek kezelése, megelőzése fokozott koncentrációt és pszichés igénybevételt jelent

Várható változások

 • A természeti károknak, illetve az ásványvagyon csökkenésének következtében gyakoriak a bányabezárások.
 • A környezetvédelmi előírások szigorodásának hatására, előtérbe kerül a környezetvédelmi ismeretek tudása és alkalmazása.
 • Egyre kevesebb emberi erőforrásra lesz szükség a szakmában, fokozódik az automatizáltság, előretör az elektronika, informatika szerepe a különböző bányászati munkák során (például a bányabiztonságban is).
 • A gépállapot-felügyelet (érzékelő, figyelmeztető, beavatkozó elemek), és a kockázat-alapú karbantartási rendszer bevezetése egyre fontosabbá válik a kitermeléseknél.
 • A munkabiztonsági feltételek szigorodtak az utóbbi időben.
 • A korszerűsítések, az ergonómiai feltételek javulása a dolgozói munkakörnyezetet pozitívan befolyásolják.
 • A külfejtéses berendezések zaj – és porvédelme egyre hatékonyabb, specializálódnak és korszerűsödnek a külszíni bányászat eszközei.
 • A szakirányú képzések megszűnése nem teszi vonzóvá a pályát a fiatalok számára, ami előbb-utóbb szakemberhiányhoz vezet ezen a munkaterületen.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Ásványőrlőgép-kezelő (acélgyártási)
 • Bányagépész
 • Bányakotró
 • Bányaszalag-kezelő
 • Blokkvágó- és tömbkővágógép-kezelő
 • Érc előkészítő
 • Ércdúsító
 • Ércosztályozó gép kezelője
 • Ércőrlőkezelő
 • Érctörő, ásványörlő gép kezelője
 • Érctörőgép-kezelő gépész
 • Gépkezelő bányamester (kavicskitermelés)
 • Kavicskitermelőgép-kezelő
 • Kőbányász, ásványelőkészítő
 • Kőbányászati rostakezelő
 • Külszíni lignit-, homok-, kavicsbányász
 • Mészkőfejtő
 • Szénelőkészítő gép kezelője