Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)

FEOR-kód 8312-00

Bemutatás

Kis, közepes és nagy mélységű (néhány száz méter) kutak létesítésére alkalmas fúróberendezéseket állít fel, telepít és működtet

Jellemző tevékenységek

 • Helyszínre szállítja a felszerelést és elvégzi az alapozási munkákat
 • Felállítja mélyfúró-berendezést
 • Kiépíti a berendezés üzemeltetéséhez szükséges vízrendszer és az öblítőiszap elvezetésére szolgáló iszapcsatorna-rendszert
 • Elkészíti a fúrólyuk mélyítéséhez szükséges öblítőfolyadékot (fúróiszapot)
 • Biztosítja a gépek üzemanyag-ellátását
 • Karbantartja a fúrószerszámokat és cseréli, ha szükséges
 • Adagolja a kenő- és segédanyagokat
 • Biztosítja az elkészített furatszakaszt, beépíti a béléscsőrakatot, a fúrószerszámhoz újabb fúrószárakat erősít és folytatja fúrást az előírt talpmélységig
 • Kőzetmintát vesz
 • Továbbítja a kitermelt furadékmintákat vizsgálatokat végző laboratóriumba
 • Beépíti a végleges talpmélység elérése után a termelő (szűrőcső) bélésrakatot, biztonságosan lezárja a kutat, betemeti az iszapgödröt
 • Elvégzi a próbaszivattyúzást, beindítja a kutat
 • Kezeli a bányászati aknák létesítésére alkalmas nagy átmérőjű aknafúró berendezéseket és segédegységeiket
 • Felszereli és működteti kitörésgátló berendezéseket
 • Szétszereli a fúróberendezést, és elhelyezi a szállítóeszközökön


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés a szabadban folyik kitéve az időjárás viszontagságainak (hideg, meleg, por, csapadék és pára). Télen fagyszünet van, de a fagyok elmúltával két vagy három műszakos a munkarend
 • A munkavégzés helyszíne gyakran változik, mely sok utazással is járhat

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés a szabadban folyik kitéve az időjárás viszontagságainak (hideg, meleg, por, csapadék és pára). Télen fagyszünet van, de a fagyok elmúltával két vagy három műszakos a munkarend
 • A munkavégzés helyszíne gyakran változik, mely sok utazással is járhat

Pszichikai tényezők

 • A többműszakos munkarend
 • A változó helyszínű munkavégzéshez történő alkalmazkodás

Várható változások

 • A technológia gyorsan fejlődik
 • Eőtérbe kerülnek a korszerű nyugati fúróberendezések
 • Elterjed az üreges csigafúrási technológia
 • Fogy a vízkészlet, a szennyeződés miatt mélyebb kutakat kell feltárni
 • Nő a környezetvédelmi követelményrendszer
 • Zárt fúrási technológiák elterjedése
 • A szakmai képzettség egyre magasabb szintű igénye jelentkezik
 • Magyarországon a földtani kutatás volumene várhatóan csökkenni fog
 • A munkavédelmi szabályok folyamatos szigorodása várható
 • A geotermikus kutatás és energia felhasználás lehet az iparág egyik lehetséges megújulási területe
 • Rádioaktiv hulladékok nagymélységű elhelyezése
 • Földalatti gáztárolók létesitése
 • A mezőfelszámolási feladatok folyamatos végzése
 • A szakmai idegen nyelv szerepe nőni fog

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Földalatti talpfúró
 • Kútszerelő
 • Mélyfúró
 • Mélyfúrógép-kezelő
 • Mélyfúrómester
 • Olajbányászati cementező
 • Olajbányászati termelőmester
 • Olajfúrómester
 • Olajipari kútjavító
 • Talajmechanikai fúrómester