Robbantómester

FEOR-kód 7913-00

Bemutatás

Speciális felkészültségének megfelelő szakterületen robbantási feladatokat készít elő, tervez és szervez meg, gyakorlatban végrehajt, irányít és ellenőriz.

Jellemző tevékenységek

 • az elvégzendő feladatnak megfelelően kiszámítja a robbanóanyag mennyiségét
 • gondoskodik a robbantóanyagot őrzéséről, tárolásáról, szállításáról és nyilvántartásáról
 • megtervezi a robbantás menetét
 • a balesetek elkerülése végett kijelöli a robbantás helyszínét
 • kiosztja a feladatokat a felügyeletére bizott személyek között
 • gondoskodik a biztonsági előírások betartásáról, a robbantási terület felügyeletéről
 • irányítja a fúrót a robbantólyuk kifurásakor
 • a kifúrt lyukakba elhelyezi a gyutacsokat, és az előírt mennyiségű robbanóanyagot
 • elhelyezi a gyújtózsinórokat, vagy a villamos csatlakozásokat
 • a lyukakat betömi homokkal, kőporral vagy agyaggal,
 • a terület elhagyása után kiadja a robbantási engedélyt


Körülmények

Munkakörnyezet

 • föld alatti, nedves, nyirkos körülmények között dolgozik
 • a kinti munkavégzés során ki van téve az időjárás viszontagságainak

Egészségügyi tényezők

 • föld alatti, nedves, nyirkos körülmények között dolgozik
 • a kinti munkavégzés során ki van téve az időjárás viszontagságainak

Pszichikai tényezők

 • jó figyelemkoncentrációs készséget és összehangolt csapatmunkát igényel
 • a veszélyes munkakör erős stressz hatást jelent

Várható változások

 • Előtérbe kerül az UNIo-s szabványokhoz való alkalmazkodás.
 • Jogszabályi módosítások várhatóak.
 • A környezetvédelmi és környezettudatos szemlélet mind elterjedtebbé válik.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Fúrólyukas robbantó
 • Fúrómester
 • Gyutacsvizsgáló
 • Kőrobbantó
 • Kútfúrási robbantómester
 • Lőmester
 • Robbantóanyagkamra-kezelő
 • Robbantólyukfúró
 • Robbantóvájár
 • Tűzmester