Bányászati gépek kezelői

FEOR-kód 831

Foglalkozások

8311 - Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

Technológiai előírásokhoz igazodva, szakmai irányítás mellett, a bányászatban vagy a kőfejtéseken különböző erőforrású, mobil és stacionáris gépet működtet, kezel, üzemeltet, karbantart, kiszolgál és felügyel.

8312 - Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)

Kis, közepes és nagy mélységű (néhány száz méter) kutak létesítésére alkalmas fúróberendezéseket állít fel, telepít és működtet

Keresés