Statisztikai ügyintéző

FEOR-kód 3615-00

Bemutatás

Statisztikus irányításával vagy önállóan különböző információforrásokra támaszkodva megszerzi, gyűjti, csoportosítja, rendszerbe foglalja, feldolgozza, statisztikai módszerek segítségével dokumentálja, bemutatja az információkat, adatokat.

Jellemző tevékenységek

 • segíti statisztikai adatgyűjtések tervezését
 • elvégzi az adatfelvétel költségeinek, a munka elvégzéshez szükséges munkamennyiség becslését
 • kiválasztja az adatfelvételhez használt nyilvántartásokat és segít mintavételi keretek kialakításában
 • részt vesz az adatgyűjtésben és az adatok ellenőrzésében
 • segíti statisztikai számítások tervezésében és a statisztikai számítások elvégzésében, előkészíti a számítógépes statisztikai adatfeldolgozást
 • ellenőrzi az eredményeket, előkészíti az adatfeldolgozást az elemzőhez, vagy az adatok bemutatásához
 • szükség esetén további adatfeldolgozásokat végez
 • rendezi a statisztikai adatokat és nyilvántartásokat
 • részt vesz különböző fogalmi és osztályozási rendszereket kialakításában, nómenklatúrák készítésében
 • részt vesz a nemzetközi statisztikai módszertani és adatszolgáltatási feladatokban
 • készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza az új technikai és szakmai megoldásokat
 • pontosan betartja a statisztikai munka előírásait, munkáját folyamatosan kontrolálja


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt

Várható változások

 • Napjainkban jelentős igény van a különböző területekre specializálódott statisztikusokra.
 • Egyre kevesebb hagyományos értelemben vett statisztikusra van szükség, de nő a magáncégek és a piackutató cégek által keresett speciális ismerettel rendelkező szakemberek száma
 • A statisztikusok iránt a legnagyobb kereslet Budapesten figyelhető meg.
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Kiváló ábrázolási és demonstrációs készség
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák, és annak a szakmának az ismerete, amiről a statisztika készül

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző
 • Statisztikai asszisztens
 • Statisztikai előadó
 • Statisztikai és gazdasági ügyintéző