Matematikus

FEOR-kód 2166-00

Bemutatás

Kutatásokat folytat, fejleszt, vagy bővíti a matematikai fogalmakat, elméleteket, működési modelleket és technikákat. Tudását sokféle feladatkörben alkalmazza a műszaki tudományoktól az üzleti élet területén át a társadalom- és egyéb tudományágakig a jellemző problémák modellezésében, megoldásában.

Jellemző tevékenységek

 • Megfigyeléseket végez, elméleteket állít fel, modelleket készít és keresi a feltételezett összefüggések bizonyításának lehetőségét különféle területeken.
 • Logikai elemzéssel vizsgál különféle problémákat (pl. folyamatszervezés)
 • Közreműködik közgazdasági problémák megoldásában
 • Közvetítő szerepe van a problémák megoldásában közreműködő informatikai szakemberek irányába.
 • Modelleket dolgoz ki szolgáltatások (pl. nyugdíj vagy életbiztosítási rendszer) logikai működtetésére
 • Számítógépes modellek, specifikáció kialakításában közreműködik
 • Tudományos elemző munkát végez.
 • Eredményeit konferenciákon, szaklapokban teszi közzé.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandó helyen, zárt térben, stabil klimatikus feltételek között dolgozik
 • Könnyű, ülő, irodai munka.

Egészségügyi tényezők

 • Állandó helyen, zárt térben, stabil klimatikus feltételek között dolgozik
 • Könnyű, ülő, irodai munka.

Pszichikai tényezők

 • A problémák megoldásához erős figyelemkoncentrációra, fokozott kitartásra lehet szükség.

Várható változások

 • A tudományos és technológiai fejlődés várhatóan átlag feletti lehetőségeket kínál a matematika alkalmazásához a következő évtizedben. Előnyben vannak azok a szakemberek, akik a matematika mellett pl. számítástechnikai, gazdasági, fizikai, mérnöki vagy gazdasági ismeretekkel rendelkeznek.
 • A piaci verseny erős, elsősorban a PhD. végzettséggel rendelkező jelöltek indulnak előnyös pozícióból.
 • A területen elérhető lehetőségek jelentős mértékben függnek a gazdaság teljesítőképességétől, kormányzati intézkedésektől és a befektetők igényeitől is.
 • Előnyös lehet a projektszemlélet, nemzetközi tapasztalatok szerzése.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Aktuárius
 • Biztosítási matematikus
 • Elemző matematikus
 • Elméleti matematikus
 • Kutató matematikus
 • Programozó matematikus
 • Programtervező matematikus