Gyógypedagógus

FEOR-kód 2441-00

Bemutatás

Neveli és oktatja az értelmi, érzékszervi, beszéd- és mozgásfogyatékos embereket.

Jellemző tevékenységek

 • megtervezi az oktatás folyamatát a tanulók képességeinek, fogyatékosságuk jellegének és mértékének függvényében
 • az egyéni különbségeket figyelembe véve különböző tantárgyakat tanít
 • speciális segédeszközöket használ és megtanítja azok használatát
 • fejleszti a tanuló személyiségét
 • praktikus ismeretek oktatásával felkészíti őket az önálló életre
 • részletes elemzéseket készít a tanuló személyiségéről
 • folyamatos kapcsolatot tart a tanuló szüleivel
 • tájékoztatja őket a tanuló fejlődéséről, tanácsokat ad az otthoni foglalkozásokról


Körülmények

Munkakörnyezet

 • zárt helyiségben dolgozk
 • főleg ülő testhelyzetben dolgozik, de huzamosabb állás is jellemzi

Egészségügyi tényezők

 • zárt helyiségben dolgozk
 • főleg ülő testhelyzetben dolgozik, de huzamosabb állás is jellemzi

Pszichikai tényezők

 • a jelentős lelki megterhelés érzelmi stabilitást igényel
 • jó figyelemösszpontosítási és megosztási képességet igényel

Várható változások

 • Várható a számítástechnikai és egyéb technikai módszerek megjelenése és elterjedése.
 • Egyre magasabbak lesznek a minőségi követelmények.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.
 • A szakma műveléséhez folyamatos továbbképzés szükséges.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 10%
Személyközpontú 90%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 40%
Végrehajtó 60%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Beszédhibás személyek oktatója
 • Fejlesztő pedagógus
 • Gyengénlátók oktatója
 • Hallássérültek oktatója
 • Hallássérültek tanára
 • Kineziológus oktató
 • Látássérültek szaktanára
 • Látássérültek szakterapeutája
 • Oligofrénpedagógus
 • Pszichopedagógus
 • Rehabilitációs fejlesztő tanár
 • Siketek tanára
 • Szomatopedagógus
 • Szurdopedagógus
 • Tiflopedagógus