Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője

FEOR-kód 1335-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a művelődési és kulturális tevékenységet szervező egység munkáját.

Jellemző tevékenységek

 • Megszervezi könyvtári anyagok, múzeális értékű tárgyak, levéltári dokumentumok felkutatását, gyűjtését, rendszerezését, feldolgozását, nyilvántartását
 • Irányítja kulturális értékek butatásának előkészítését, restaurálását.
 • Tervezi kulturális javak tuományos feldolgozását, és a kapcsolódó ismeretterjesztést.
 • Biztosítja a dokumentációs és információs tevékenység feügyeletét.
 • Megszervezi a kutató- és ügyfélszolgálati munkát.
 • Dönt az intézményi nyilvánosság biztosításáról, események szervezéséről.
 • Elkészíti az intézmény költségvetését, ellenőrzi a kiadásokat, az előirányzatok felhasználását.
 • Elemzi a a piac és a társadalmi környezet változásait, a lakosság igényeit.
 • Közreműködik helyi fejlesztési tervek, stratégiák készítésében, a kulturális alrendszerek közötti kapcsolat szervezésében.
 • Megtervezi és irányítja az egység marketing munkáját.
 • Adatszolgálttást végez helyi és országos szerveknek, hatóságoknak.
 • Biztosítjaa működés tárgyi és személyi feltételeit.
 • Szervezi a nyilvánosság tájékoztatását szakmai és lakossági igények szerint.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Irodai jellegű munka, jelentős mobilitási elvársokkal
 • Fokozott kommunikációs igénybevétel.

Egészségügyi tényezők

 • Irodai jellegű munka, jelentős mobilitási elvársokkal
 • Fokozott kommunikációs igénybevétel.

Pszichikai tényezők

 • Mérsékelt stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő rendezvények, konferenciák miatt nehezen határolható be.

Várható változások

 • A kulturális menedzserek iránti igény a közlemúltban jelentősen növekedett, és kis mértékű növekedés továbbra is várható.
 • Ugyanakkor túlképzés van azokból a képesítésekben, amelyekkel a munkakör betölthető, és a trend várhatóan nem fog változni.
 • A foglalkozás gyakorlása egyre több más szakirány ismeretét igényli. Pl. informatika, gaudasági ismeretek, kommunikáció, az információhordzókkal kapcsolatos technológia.
 • Várhatóan nem csak közveteln kulturális szolgáltatási téren lesz álláslehetőség, hanem a gazdasági szervezetek, és közigazgatás területén is.
 • A foglalkoztatási biztonság annak ellenére szorosan összefügg a gazdság teljesítményével, hogy a munkahelyek a nonprofit szférában vannak.
 • A nyelvtudás és nyelvhasználat minőségi követelményei folyamatosan növekednek.
 • Növekszik a mobilitás iránti igény is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Alkotótelepi vezető
 • Art direktor
 • Balettigazgató
 • Diszkó vezető
 • Film- és videoklub vezető
 • Filmstúdió-vezető
 • Fő-zeneigazgató
 • Galériavezető
 • Grafikai stúdióvezető
 • Helyi televíziótársaság vezetője
 • Igazgató karnagy
 • Képzőművészeti stúdió vezetője
 • Kerületi fiókkönyvtár vezetője
 • Könyvtári osztályvezető
 • Könyvtárigazgató
 • Könyvtárvezető
 • Kulturális kisszövetkezet vezetője
 • Kultúrintézet igazgató
 • Kultúrotthon-vezető
 • Levéltári igazgató
 • Levéltári intézmény osztályvezetője
 • Mozi igazgató
 • Mozi üzemvezető
 • Múzeumi osztályvezető
 • Múzeumigazgató
 • Művelődési ház igazgatója
 • Művészeti galéria vezetője
 • Művészeti vezető
 • Művészotthon-vezető
 • Olvasószolgálati osztály vezetője
 • Színházigazgató
 • Tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője