Nyomozó

FEOR-kód 3655-00

Bemutatás

Hatósági nyomozási tevékenységet folytat, az elkövetett bűntényekkel kapcsolatos tények és körülmények kivizsgálását végzi, nehezen megszerezhető vagy rejtett információkat gyűjt.

Jellemző tevékenységek

 • bejelentést fogad
 • jogsértés észlelésekor kezdeményezi a bűntető, illetve államigazgatási, szabálysértési és közigazgatási eljárás lefolytatását
 • szervezi és irányítja a nyomozást, miközben folyamtos kapcsolatatot tart a munkatársakkal és felettesekkel
 • helyszíni intézkedéseket tesz (pl.: tájékozódik a tényállásról, elindítja a forrónyomos üldözést)
 • utasítást ad atgyűjtésre, személykutatásra, felderíti a megtörtént tényeket, eseményeket és azok körülményeit
 • helyszíni szemlét tart, helyszínrajzot, -vázlatot, fényképet készíttet, elrendeli a laboratóriumi vizsgálatokat, adatok, információk, tárgyi bizonyítékok gyűjtését
 • jegyzőkönyvben rögzíti és rendszerezi a bizonyítási eszközöket
 • nyomozati tervet készít
 • értékeli, elemzi a rendelkezésre álló adatokat, a tudomására jutott információkat ellenőrzi, összegzi
 • a technikai eszközökkel rögzített adatokat, információkat archiválja, további felhasználásra alkalmassá teszi
 • kihallgatást, szembesítést tart és jegyzőkönyvben rögzíti a kihallgatás és/vagy helyszíni kihallgatás során előtalált és lefoglalt bizonyítási eszközökről
 • a nyomozás során kapcsolatot tart az ügyben érintettekkel
 • foganatosítja a személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket, részt vesz a gyanúsított elfogásában, illetve segíti azt
 • házkutatást tart, melynek menetét és eredményét jegyzőkönyvben rögzíti
 • lezárja a nyomozást és összefoglaló jelentést, beszámolót készít a feladatok elvégzéséről, a nyomozás menetéről, eredményeiről
 • lefolytatja az államigazgatási eljárást, előkészíti a vádiratot
 • bűnmegelőzési tevékenységet végez
 • személyek, szervezetek megfigyelését végzi, figyelemmel kíséri a bűnöző életmódot folytatókat
 • közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében, szabálysértési eljárások lefolytatásában
 • adminisztrációs tevékenységet végez, dokumentál, kötelezően előírt okmányokat, nyilvántartásokat vezet


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne változó, gyakran utazással is járhat, zárt térben, irodában és szabad területen egyaránt dolgozhat.
 • Gyakori a normál munkaidőn túli munkavégzés.
 • A feladat ellátása során a balesetveszéllyel, esetleg támadással is számolni kell.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne változó, gyakran utazással is járhat, zárt térben, irodában és szabad területen egyaránt dolgozhat.
 • Gyakori a normál munkaidőn túli munkavégzés.
 • A feladat ellátása során a balesetveszéllyel, esetleg támadással is számolni kell.

Pszichikai tényezők

 • a rendőrségi szervezet megköveteli az engedelmességet, a szolgálati utasítások pontos betartását és végrehajtását
 • a tevékenység lelkileg, pszichikailag sokszor roppant megterhelő
 • olykor a munka „tárgyától” való elvonatkoztatásra van szükség az objektív és hatékony feladatellátáshoz
 • a fokozott társadalmi elvárásoknak is meg kell felelni, ami növeli a teljesítménykényszert, és az azzal járó pszichikai nyomást
 • a feladatok nagy része koncentrált tartós figyelmet igényel és stresszel jár
 • az emberekkel való közvetlen kapcsolat sokszor empátiát, tapintatot követel
 • az idő szorításában hozott dőntésekből, a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése nehéz
 • a toleranciát próbára tevő magatartásformák, verbális és fizikai agressziók megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is meg kell őrizze felelősségérzetét
 • a munkaidő kiszámíthatatlansága rendszertelen életmód kialakulásához vezet, amihez alkalmazkodni kell

Várható változások

 • A prevenció erősödésével az egyszerűbb bűncselekmények száma csökkeni fog.
 • Emelkedés várható viszont a szervezett bűnözés, az erőszakos bűncselekmények száma tekintetében, és az elkövetés módszere durvul.
 • Növekedés várható a "fehérgalléros" bűnözés terén is, illetve előtérbe kerül az "intelligens" bűnözés.
 • A nyomozás során használt vegyi eszközök használatára vonatkozóan szigorodnak a környezetvédelmi előírások.
 • A kisközösségi rendőrségek létrehozására jelentős igény mutatkozik.
 • A szakma megbecsülése várhatóan emelkedni fog.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Adónyomozó
 • Biztosítási nyomozó
 • Bűnügyi nyomozó
 • Gazdasági nyomozó
 • Ügyészségi nyomozó
 • Vám- és pénzügyőrnyomozó
 • Vám-nyomozó