Közterület-felügyelő

FEOR-kód 5256-00

Bemutatás

Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát; közreműködik a közterületeken a rend, a tisztaság, a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság érdekében; együttműködik az állami, társadalmi szervezetekkel és társhatóságokkal.

Jellemző tevékenységek

 • betartja a szolgálati előírásokat, az önkormányzat rendeleteit
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és a speciális szakmai, etikai szabályokat
 • hatósági intézkedést folytat
 • védi a közterületek rendjét és tisztaságát, a környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladékok elhelyezése, falfirkák megakadályozása) betartatását
 • közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében, segíti a rendvédelmi szervek munkáját
 • együttműködik a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel, a bírói és ügyészi szervekkel
 • ellenőrzi a közterületek jogszerű, engedélyhez kötött használatát a közterületeken különböző tevékenységeket végzők (pl. árusok, plakátragasztók, zenészek) engedélyét
 • ellenőrzi az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeket, a közterületeken parkoló autókat
 • utasítja a technikai személyzetet a kerékbilincs fel- és levételére, szükség esetén elszállíttatja az üzemképtelen járműveket
 • figyelmezteti az állampolgárokat a szabálysértés megszüntetésére
 • szabálysértés esetén helyszíni bírságot szab ki, illetve szabálysértési eljárást kezdeményez (feljelentést tesz)
 • biztosítja a közterületi rendezvényeket, őrtevékenységet végez
 • közreműködik az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában
 • információt nyújt a társadalmi és civil szervezetek felé (hajléktalanok helyzete, környezetvédelmi problémák)
 • közreműködik az állami és önkormányzati vagyon védelmében
 • védi az épített és természeti környezet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.)
 • dokumentumokat, jelentéseket készít (kép, hang, videó, rajz, jegyzőkönyv)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A napi teendők ellátását az önkormányzati irodán kívül a szabadban végzi.
 • A munkaidő napi nyolc órából és a túlórákból tevődik össze.
 • Évszaktól függetlenül naponta több órát kell gyalogolni a közterületeken.

Egészségügyi tényezők

 • A napi teendők ellátását az önkormányzati irodán kívül a szabadban végzi.
 • A munkaidő napi nyolc órából és a túlórákból tevődik össze.
 • Évszaktól függetlenül naponta több órát kell gyalogolni a közterületeken.

Pszichikai tényezők

 • a hierarchikus rend és a szabályszerűség elfogadása elengedhetetlen
 • az intézkedések és az érintett hatóságokkal való kapcsolattartás jó kommunikációs készséget kíván
 • az érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság és a konfliktus-tűrés, a stresszhatások megfelelő kezelése, feldolgozása alapkövetelmény
 • az ellenőrzés és a bírságok kiszabása során indulatos emberekkel is találkozhat, ezért fontos, hogy megőrizze nyugalmát és helyes ítélőképességét minden helyzetben

Várható változások

 • Növekszik az EU-s ismeretek és az idegen nyelvek, valamint az EU-s modell szerinti munkavégzés jelentősége ezen a munkaterületen is.
 • A környezetvédelmi ismeretek és az innovációs készség fejlesztése elvárássá válik ezen a területen is.
 • A hatékony működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében célszerű lenne az önkormányzatok kötelező feladatává tenni a közterület-felügyelet létrehozását.
 • A minőségirányítási ismeretek és a felsőfokú végzettség megszerzése egyre fontosabbá válik, rámutatva a közterület felügyelői szak létrehozásának lehetőségére például a Rendőrtiszti Főiskola, vagy az Államigazgatási Főiskola keretein belül.
 • Közhatalmi jogosítványok (gumibot, bilincs, traffipax üzemeltetése), a közigazgatási illetékességi terület (kistérségi, regionális, országos), valamint a hatósági jogkör kiterjesztése növelné a felügyeletek megbecsülését.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 70%
Végrehajtó 30%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Közterület-felügyelő
 • Polgárőr
 • Zöldterületi ellenőr