Vám- és pénzügyőr

FEOR-kód 3651-00

Bemutatás

Ellenőrzi a vám-, adó- és jövedéki jogszabályok betartását, vámellenőrzést, jövedéki ellenőrzést végez, kiszabja és beszedi a vámtartozást és egyéb közterheket, biztosítja a pénzügyi és gazdasági rend védelmét (bűnmegelőzési, felderítési és bűnüldöző tevékenységet folytat).

Jellemző tevékenységek

 • Ellenőrzi az országhatárt átlépő személyek csomagjait,
 • Kiszámolja a fizetendő összegeket
 • Ellenőrzi az országhatárt átlépő gépjármúvek okmányait
 • Ellenőrzi a vám- és deviza szabályok betartását
 • Nyomozati/szabálysértési eljárást végez
 • Rendvédelmi feladatot lát el
 • Tájékoztatja a gyártókat, exportőröket, importőröket és szállítókat a vámtörvényekről és tarifákról
 • Közigazgatási eljárást folytat
 • Árubesorolási tevékenységet végez
 • Végrehajtási cselekményeket végez
 • Gazdaságvédelmi feladatot lát el
 • Adatszolgáltatási tevékenységet végez
 • Adóigazgatási feladatot végez
 • Biztosítja ahelyszíni bizonyítékokat
 • Ellenőrzi elszámoltatja a jövedéki termékeket előállítókat, pl. pálinkafőző
 • Ellátja deviza és vám szabályok megelőzését célzó feladatokat
 • Ellenőrzi technológiák nemezetközi forgalmát
 • Ellát idegenrendészeti feladatokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Szabadban és zárt térben végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Szabadban és zárt térben végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Szabályok, eljárások szerinti munka

Várható változások

 • Növekvő adóztatási, ellenőrzési tevékenység
 • A folyamatba épített ellenőrzések csökkenése, utólagos ellenőrzések növekedése
 • Elektronikus ügyintézés térnyerése, a papíralapú ügyintézés csökkenése várható
 • Bűnüldözési tevékenység bővülése
 • Növekszik a nemzetközi együttműködés
 • A külső EU-s határok csökkenése, a belső határok növekedése folyamatban van
 • A hatékonyság növelése létszámot redukál
 • Átjárási lehetőség van védelmi foglalkozsokba

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Jövedéki előadó (VPOP)
 • Jövedéki ügyintéző (VPOP)
 • Jövedékiadó-ellenőr (VPOP)
 • Pénzügyőr
 • Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó
 • Pénzügyőr jövedéki szakelőadó
 • Pénzügyőr rendészeti szakelőadó
 • Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó
 • Pénzügyőr vám szakelőadó
 • Termékdíj ügyintéző
 • Vám- és jövedéki ügyintéző
 • Vám- és jövedékigazgatási szervező
 • Vámellenőr
 • Vámkezelő
 • Vámnyilatkozat-felelős
 • Vámnyilatkozat-szövegező
 • Vámőr
 • Vámszakmai előadó (VPOP)
 • Vámtiszt
 • Vámügyi asszisztens (VPOP)