Vagyonőr, testőr

FEOR-kód 5254-00

Bemutatás

Őrzi és megvédi a rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt; megóvja és védelmezi a védelmére bízott személyt.

Jellemző tevékenységek

 • Ellátja a védelemre igényt tartó személy testi épségének, jogainak és méltóságának védelmét
 • Érzelmezi a megbízást
 • Elemzi a rendelkezésre álló információkat
 • Kialakítja a védelmi koncepciót
 • Felkészül az aktuális biztosítási feladatra
 • Végrehajtja a biztosítási feladatokat
 • Értékeli az elvégzett munkát
 • Jelentést készít a felettesének a munka elvégzéséről


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen a feladattól függően.
 • A feladatok elvégzése szigorú, szervezett, mindenre kiterjedő szabályrendszer kereteiben történik

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen a feladattól függően.
 • A feladatok elvégzése szigorú, szervezett, mindenre kiterjedő szabályrendszer kereteiben történik

Pszichikai tényezők

 • Rendszeres éjszakai szolgálat
 • Rendszertelen időbeosztás
 • Gyakori konfliktushelyzet
 • Fokozott stresszterhelés

Várható változások

 • Illegális fegyverek számának növekedése miatt veszélyesebb, nehezebb munkavégzés
 • Gyakorlatias, használható jogszabályok megalkotásának igénye növekszik
 • A magán biztonsági szolgáltatások piaci rendszere nem mentes a korrupciótól
 • Szakmai terminológiák Európai Unión belüli egyeztetése
 • Számítógépes technika további térnyerése következtében az emberi tényező alulértékelése
 • Új eszközök bevezetése (navigátor, laser taser)
 • A foglalkozás társadalmi presztizse növekszik

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 0%
Személyközpontú 100%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Biztonsági őr
 • Értékszállító
 • Munkahelyi biztonsági felügyelő
 • Repülőtéri biztonsági őr