Hatósági ügyintézők

FEOR-kód 365

Foglalkozások

3651 - Vám- és pénzügyőr

Ellenőrzi a vám-, adó- és jövedéki jogszabályok betartását, vámellenőrzést, jövedéki ellenőrzést végez, kiszabja és beszedi a vámtartozást és egyéb közterheket, biztosítja a pénzügyi és gazdasági rend védelmét (bűnmegelőzési, felderítési és bűnüldöző tevékenységet folytat).

3652 - Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Az adóval, költségvetési támogatással, illetékkel kapcsolatos hatósági ügyeket intézi, a hatósági nyilvántartásokat vezeti, ellátja a szerencsejátékok felügyeletével összefüggő hatósági feladatokat.

3653 - Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző

A társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályokban, utasításokban meghatározott igazgatási és egyéb adminisztrációs feladatokat lát el.

3654 - Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Az állampolgárok és más szervek, szervezetek építésügyi, működési, közlekedési, gazdasági, illetve egyéb tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket kiadja, valamint az engedélyek kiadásában közreműködik.

3655 - Nyomozó

Hatósági nyomozási tevékenységet folytat, az elkövetett bűntényekkel kapcsolatos tények és körülmények kivizsgálását végzi, nehezen megszerezhető vagy rejtett információkat gyűjt.

3656 - Végrehajtó, adósságbehajtó

Lejárt tartozások, fedezetlen csekkek által keletkezett adósságok, valamint jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtását végzi.

3659 - Egyéb hatósági ügyintéző

Ide tartoznak a 365-ös alcsoportból a máshová be nem sorolható hatósági ügyintézők.

Keresés