Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások

FEOR-kód 525

Foglalkozások

5251 - Rendőr

Bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

5252 - Tűzoltó

Tűzesetek alkalmával valamint katasztrófahelyzetek felszámolásakor védi az állampolgárok testi épségét és anyagi javait.

5253 - Büntetés-véghajtási őr

Büntetés-végrehajtási intézetekben (intézményekben) felügyeli és fenntartja a belső rendet, végrehajtja az intézet napirendjéből adódó, a hatáskörébe tartozó feladatokat.

5254 - Vagyonőr, testőr

Őrzi és megvédi a rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt; megóvja és védelmezi a védelmére bízott személyt.

5255 - Természetvédelmi őr

Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti parkokat és a régészeti lelőhelyeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.

5256 - Közterület-felügyelő

Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát; közreműködik a közterületeken a rend, a tisztaság, a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság érdekében; együttműködik az állami, társadalmi szervezetekkel és társhatóságokkal.

5259 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

Ide tartoznak az 525-ös alcsoportból a máshová be nem sorolható személy- és vagyonvédelmi foglalkozásúak.

Keresés