Parkolóőr

FEOR-kód 9238-00

Bemutatás

Parkolásra fenntartott területet ellenőrzi, és az ehhez szükséges adminisztrációs munkákat végzi. Biztosítja a tárolt gépjárművek biztonságát, és az előre meghatározott szabályok betartását.

Jellemző tevékenységek

 • a munkáltatóval egyezteti a felügyeletére bízott területre vonatkozó fizetési és egyéb szabályokat, határidőket
 • pontosítja az ellenőrzés útvonalát, helyét
 • fogadja a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket
 • megköti a bérleti szerződést a parkolási szolgáltatásra
 • értékesíti a bérleteket, chip-kártyákat, parkolójegyeket
 • a pénzbedobós parkolóautomatákat kiüríti
 • tájékoztatja az ügyfeleket a parkolási időtartamról, a pótdíjfizetési kötelezettségről és annak módjáról
 • a rábízott létesítményt, területet többször körbejárja
 • kezeli a zárt objektumokban a járművek regisztrálását szolgáló eszközöket, diszpécseri feladatokat lát el
 • ellenőrzi a parkoló járműveket, a parkolás szabályosságát, a parkolást igazoló okmányokat
 • leolvasó eszközöket alkalmaz, leolvassa a parkolójegyek időadatait
 • kezeli a mechanikus és elektronikus adatrögzítőket: rögzíti a parkolási időt, a szabálytalanul parkoló járművek adatait, a szabálytalanságokat
 • jegyzőkönyvet készít a szabálytalanságokról
 • videofelvételt, képet készít a szabálytalanul parkoló járművekről
 • kezeli a parkolási bizonylatokat, igazolást, számlát ad ki a befizetett díjakról, pótdíjakról
 • kezeli a szolgálati ideje alatt beszedett pénzösszeget
 • elemzi és értékeli az ügyféligényeket
 • kezeli a panaszügyeket
 • rendellenesség (pl.: lopás, károkozás) esetén értesíti felettesét, illetve szükség szerint a hatóságot
 • együttműködik a rendőrséggel és a közterületfelügyelettel


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkaidejének egy részében ülőmunkát végez, melyet sok helyen korszerű berendezések (monitorok, kamerák) segítenek.
 • A munkavégzés helyszíne általában állandó, részben zárt helyen, részben szabadban végzett tevékenység.
 • A munkaidő általában kötött, és jellemző az éjszakai és hétvégi munka.

Egészségügyi tényezők

 • Munkaidejének egy részében ülőmunkát végez, melyet sok helyen korszerű berendezések (monitorok, kamerák) segítenek.
 • A munkavégzés helyszíne általában állandó, részben zárt helyen, részben szabadban végzett tevékenység.
 • A munkaidő általában kötött, és jellemző az éjszakai és hétvégi munka.

Pszichikai tényezők

 • gyors helyzetfelismerő képesség szükséges a konfliktus helyzetek, problémás szituációk megoldásához
 • a konfliktusos helyzetek, a stressz elkerülhetetlen, ami pszichés terhelést jelent
 • higgadt mérlegelés, és gyors, önálló döntések szükségesek
 • a szolgálati idő alatt végig ébernek kell maradni, ami különösen éjszaka és egyedül teljesít szolgálat esetében nehéz

Várható változások

 • A parkolóházak, mélygarázsok, őrzött parkolók száma növekszik.
 • A technikai és biztonsági felszereltség korszerűsítésére egyre nagyobb igény mutatkozik.
 • A korszerű és biztonságos parkolók beléptetőrendszerei már automatizáltan működnek.
 • Várható a kódolt kártyás, illetve telefonos, internetes fizetési módok elterjedése, a készpénzforgalom csökkenése a parkolás során.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 30%
Végrehajtó 70%

Munkakörök

 • Gépjárműparkoló őre
 • Kerékpárőr
 • Parkoló ellenőr
 • Parkoló felügyelő
 • Parkolódíj beszedő
 • Parkolójegy árus
 • Parkolóóra kezelője