Település- és közlekedéstervező mérnök

FEOR-kód 2134-00

Bemutatás

Vasúti, közúti, vízi és légi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott közlekedési rendszerek létesítésével, üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint a közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával és javításával foglalkozik, a települési földhasználat szabályozását végzi, stratégiát készít, kutatásokat folytat és tanácsot ad.

Jellemző tevékenységek

 • szofteverek alkalmazásával közlekedési rendszereket tervez
 • részt vesz közlekedési rendszerek üzemeltetésében, az üzemeltetést szervezi és irányítja
 • műszaki specifikációt készít, a kialakítás ráfordításainak előzetes becslését elvégzi
 • közlekedési rendszerek fejlesztésén dolgozik a működés optimalizálásának érdekében
 • a közlekedési rendszerek kihasználtságának és igénybevételének megállapítására valószínűség-számítási modelleket állít fel, elvégzi a modellek számítógépes elemzését
 • a forgalom szempontjából kritikus helyeket meghatározza, a forgalom átszervezésével biztosítja az átbocsátóképesség növelését
 • közlekedési eszközöket fejleszt
 • a gyártáshoz szükséges anyagigényt és egyéb költségeket kikalkulálja
 • megszervezi a szállítást és a szállítással kapcsolatos teendőket, koordinálja és ellenőrzi a végrehajtást
 • kalkulálja a legnyereségesebb szállítási módot és útvonalat
 • felülvizsgálja az üzemben lévő szállítójárműveket, irányítja a karbantartást, javítást
 • megszervezi a tárolást, raktározást
 • forgalomszervezést végez a személyszállításhoz kapcsolódóan, a szállítást optimalizálja
 • új járatok esetén meghatározza az útvonalat, a megállók helyét és a járatsűrűséget
 • a településmérnök feladata a belterületek rendezésének tervezése és fejlesztésének összehangolása
 • elvégzi a földhasználatot érintő gazdasági, jogi, politikai, kulturális, demográfiai, szociológiai, fizikai és környezeti tényezőkre vonatkozó adatok összeállítását és elemzését
 • egyeztet az állami hatóságokkal, a közösségekkel és szakemberekkel többek között építészeti, tervezési, társadalomtudományi, környezetvédelmi és jogi kérdésekben
 • terveket dolgoz ki, javaslatokat készít a földterületek hasznosítását és fejlesztését illetően
 • szóbeli és grafikus terveket valamint programokat mutat be csoportok és egyének számára
 • folyamatosan nyomon követi a jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki szabályozók változását


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda, alkalmanként előfordul a terület bejárása, mely a szabadban történik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások gyakran irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Az irodai munka szükséges kelléke a számítógép, térképek, valamint a telefon.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Külső építési helyszínen jellemző a zaj, por.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda, alkalmanként előfordul a terület bejárása, mely a szabadban történik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások gyakran irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Az irodai munka szükséges kelléke a számítógép, térképek, valamint a telefon.
 • A közvetlen munkakörnyezetnek a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Külső építési helyszínen jellemző a zaj, por.
 • A közvetlen munkakörnyezet általában tiszta, rendezett, esztétikus.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a mérnöki munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • nagy felelősséggel jár a mérnöki munka

Várható változások

 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság.
 • Az egyetemes tervezés (mindenki számára akadálymentesen használható) elveit kell követni a mérnöki munkában.
 • A közúti közlekedés mellett egyre nagyobb teret nyernek a légi, vízi és kötöttpályás és egyéb alternatív járművek és szállítóeszközök.
 • A városias létforma mellett ismét teret nyer a vidéki, kistelepülési életforma.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Forgalomtechnikai szaktanácsadó
 • Fuvartervező mérnök
 • Közlekedési mérnök
 • Településfejlesztő és -üzemeltető mérnök
 • Településmérnök
 • Településrendezési mérnök
 • Városi közlekedési szakmérnök
 • Várostervező építészmérnök