Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője

FEOR-kód 8131-00

Bemutatás

Beállítja, kiszolgálja, kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin, petróleum, gázolaj) kenőanyagokat, olajszármazékokat (paraffin, vazelin, pakura, bitumen) előállító, nem számítógép vezérelte gépi berendezéseket. Beállítja, kezeli és felügyeli a gázgyártó telepek, gázgyűjtő állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok nem számítógép vezérelte gépeit, berendezéseit.

Jellemző tevékenységek

 • a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása;
 • a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (beérkező nyersolaj átvétele, regisztráló műszerek leolvasása, ellenőrzése, kőolajadalékok kimérése, lepárlóberendezések kezelése, fáklya kezelése stb.) elvégzése;
 • a rábízott gépek, berendezések ápolása;
 • a gyártás során felmerülő kisebb hibák elhárítása;
 • a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása;
 • a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (hőmérséklet, nyomás beállítás stb.) elvégzése;
 • a kőolaj ülepítése tartályokban, a szilárd halmazállapotú szennyeződések eltávolítása;
 • a kőolaj kezelése emulzióbontó vegyszerekkel;
 • az olaj és származékai üzemen belül történő szállításának biztosítása a szivattyúk zavartalan működtetésével;
 • a megtisztított nyersolaj hevítése csőkemencékben;
 • a folyamatos üzemű lepárlótornyok üzemeltetése;
 • kőolajpárlatok szétválasztása, elvezetése, lehűtése és tárolása;
 • a torony tetején gőz formájában távozó benzinpárlatok cseppfolyósítása kondenzátorhűtőkben;
 • kőolajpárlatok finomítása fizikai és vegyi eljárásokkal (savazás, szappanosítás, adalékok hozzákeverése stb.);
 • kenőanyagok, kőolajszármazékok és petrolkémiai alapanyagok előállítása;
 • mesterséges úton létrehozott gáz előállítása rossz minőségű szénből, koksz képződésével;
 • a tolózárak és szelepek állásának, valamint a bontáshoz szükséges sűrített levegő nyomásának ellenőrzése műszakkezdést vagy munkavégzést megelőzően;
 • a feldolgozásra váró szén aprítása, tisztítása gépek segítségével;
 • a kemencék ellátása szénnel és a kellőképpen felhevült, kigázosodott koksz kiürítése, lehűtése, majd oltógödörbe szállítása;
 • a gáz kalóriaértékének tűréshatárok között tartása;
 • a kokszot osztályozó berendezések (adagolószalag, törőhenger, vibrátor) kezelése és karbantartása;
 • a földgázkitermelő kutak technológiai berendezéseinek működtetése;
 • a gázfogadó állomások műszereinek figyelése és állásukról napló vezetése;
 • az ütemtervnek megfelelő nyomásviszonyok és a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása;
 • a gázhálózat ellenőrzése és az esetleges gázömlések elhárítása;
 • munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Benzinreformáló-kezelő
 • Bitumenkeverő
 • Bitumenmelegítő
 • Elegykészítő (koksz- és gázgyártó)
 • Fedélnyitó-kezelő (kokszgyártó)
 • Folyamatkezelő, kokszüzem
 • Gázbontókezelő (gázgyári)
 • Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomás-szabályozó
 • Gázgyári gázkarburáló
 • Gázgyári vízgyűjtőkezelő
 • Gázgyártó, -feldolgozó gép kezelője
 • Gázkondenzáló, -hűtő
 • Gázpalacktöltő
 • Gáztartókezelő
 • Inertgázkezelő
 • Kátrányfeldolgozó (naftalin, útikátrány, szurok, töltőolaj)
 • Kátránytisztító
 • Kénhűtődob-kezelő
 • Kénmentesítő-kezelő
 • Koksz- és gázgyártó
 • Kokszgyártó gép kezelője
 • Kokszolókamra-kezelő
 • Kokszolókemence-felszállócsőkezelő
 • Kokszolókemence-hőfokmérő
 • Kőolajderítő-kezelő
 • Kőolaj-feldolgozó gépkezelő
 • Kőolaj-feldolgozó, -finomító
 • Kőolajipari etilező
 • Kőolajipari savazó, finomító
 • Nedvesszén-előkészítő
 • Nyomástartóedény-gépész
 • Oktángépkezelő
 • Olajfinomító szűrőmester
 • Olajipari gépész
 • Pakura lefejtő
 • Paraffinfinomító
 • Szénmosó
 • Szénszárító
 • Széntörő-kezelő