Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője

FEOR-kód 3151-00

Bemutatás

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül figyeli és irányítja azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek elektromos vagy más energiát tárolnak, és szabályozzák ezek elosztását.

Jellemző tevékenységek

 • üzemelteti, figyeli és felügyeli a különböző típusú energiatermelő erőműveket
 • feljegyzi a kapcsolótábla műszereiről leolvasott adatokat
 • meghatározza az állomás által elfogyasztott és továbbított villamos energia mennyiségét
 • kiszámítja a maximális és az átlagos terhelési jellemzőket
 • jelentéseket készít a villamos rendszer tervezését és fejlesztését megalapozó terhelés alakulásáról
 • kapcsolatot tart az energetikus diszpécserekkel az állomáson mérhető villamos jellemzők közlése és a kapcsolási utasítások végrehajtása érdekében
 • figyeli a villamosműszereket a vonali hibákra (vezetékszakadás, zárlat, stb.) utaló jelek felismerése érdekében
 • áramtalanítja a javításra váró vezetékszakaszt, biztosítja az áramtalanítás miatt kimaradt fogyasztók energiaellátását
 • irányítja a a karbantartó személyzet szakmai munkát, visszakapcsolja a kijavított hálózatrészt
 • ellenőrzi a különböző munkavállalók munkáját


Körülmények

Munkakörnyezet

 • a munka nagy részét belső helyiségekben, nagy csarnokokban végzi, de a szabadban is tevékenykedhet
 • balesetveszélyes körülmények között dolgozik

Egészségügyi tényezők

 • a munka nagy részét belső helyiségekben, nagy csarnokokban végzi, de a szabadban is tevékenykedhet
 • balesetveszélyes körülmények között dolgozik

Pszichikai tényezők

 • jó figyelemkoncentrációs készséget igényel

Várható változások

 • Előtérbe kerülnek az energia gazdálkodási szempontok.
 • Folyamatosan bővül a különböző energia források iránti fogyasztói igény.
 • Fejlődik a számítógépes technika.
 • Előtérbe kerül az UNIO-s szabványokhoz való alkalmazkodás.
 • A környezetvédelmi és környezettudatos szemlélet mind elterjedtebbé válik.
 • A munka során mind inkább operatív feladatokat fog ellátni.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Áramellátó gépész
 • Áramfejlesztő gép, berendezés kezelő
 • Atomerőművi átrakógép operátor
 • Atomerőművi berendezés kezelője
 • Atomerőművi gépész
 • Atomerőművi gépkezelő
 • Atomerőművi operátor
 • Atomerőművi turbinafőgépész, -gépész
 • Atomreaktor berendezés kezelője
 • Atomreaktor kezelő
 • Blokk-segédgépész
 • Blokkügyeletes (energiatermelés)
 • Elektrikus (központi irányítótermi)
 • Energetikai (atomenergetikai), erőművi operátor (technikus szintű)
 • Energetikai operátor
 • Erőműgép berendezés kezelő
 • Erőművi kazánkezelő
 • Erőművi szivattyúkezelő (központi irányítótermi)
 • Erőművi turbinakezelő
 • Erőművi villamosberendezés üzemeltetője
 • Felügyeleti elektrikus (központi irányítótermi)
 • Fűtőközpont-kezelő
 • Gőzhálózatkezelő
 • Hálózati elektrikus (központi irányítótermi)
 • Hidrogénező reaktorkezelő
 • Hőerőművi főberendezés kezelője (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi gépkezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi kazánkezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi olajadagoló-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi pakura(olaj)-állomás-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi szénadagoló-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi turbina segédberendezés kezelője (központi irányítótermi)
 • Hőerőművi turbinafőgépész, -gépész
 • Hőerőművi turbinagép-kezelő (központi irányítótermi)
 • Hőközpont berendezés kezelője
 • Hőközpont és -hálózatkezelő
 • Hőközpontgépész
 • Hőközpontkezelő
 • Hőtechnikai berendezéskezelő
 • Hűtéstechnikai berendezéskezelő
 • Hűtőközpont és -hálózat kezelő
 • Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője
 • Kapcsolótábla kezelő
 • Kisvízmű-kezelő
 • Másodelektrikus, kapcsolótéri kezelő
 • Működési gépész, hőerőmű
 • Primerköri berendezés gépkezelője
 • Reaktorkezelő
 • Reaktoroperátor
 • Részecske gyorsító üzemeltető
 • Segédelektrikus
 • Távfűtési hőközpontkezelő (központi irányítótermi)
 • Távhőellátó berendezés kezelője
 • Üzemirányító elektrikus
 • Villamos turbófőgépész
 • Villamosblokk-kezelő
 • Villamosmű-kezelő
 • Villamosművi gőzturbina berendezés kezelője (központi irányítótermi)
 • Villamosművi kalorikus berendezés kezelője (központi irányítótermi)
 • Villamosművi vezetőgépész (központi irányítótermi)
 • Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő (központi irányítótermi)