Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

FEOR-kód 3616-00

Bemutatás

Ingatlanok és különféle javak értékelésével, a biztosítással fedezett károk felmérésével foglalkozik, és ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet végez.

Jellemző tevékenységek

 • folyamatosan tájékozódik szakterülete piaci működéséről, helyzetéről (ingatlanok, ingóságok: bútorok, műtárgyak, ékszerek és egyéb árucikkek)
 • felismeri a szakirányú művészeti stílusokat, irányzatokat, irányokat, korokat
 • beszerzi és használja a munkájához szükséges katalógusokat
 • ismeri a vizsgálati és készítési módszereket (fémjelek, ötvösjegyek, készítési technikák, anyagismeret, finomságvizsgálati módszerek, ötvözetszámítás, értékbecsléshez használatos táblázatok alkalmazása)
 • megállapítja az eladásra felkínált vagy a hatóságok által lefoglalt vagyontárgyak minőségét és értékét, bizonyos esetekben az eredetét
 • vállalatok felszámolásával, biztosítási ügyekkel kapcsolatosan értékfelmérést végez, becslési jegyzéket készít és bemutatja azt a bíróságoknak, ügyvédeknek, hitelezőknek, biztosítási társaságoknak
 • értékeli a külföldre költözők ingóságait, ajándékként külföldre küldendő vagyontárgyakat szakvéleményez
 • hatóságoknak (rendőrség, vámhivatal) szakvélemények készítése
 • árveréseken értékesítést végez: ingatlanok, ingóságok: bútorok, műtárgyak, ékszerek és egyéb árucikkek
 • zálogházi tevékenységet folytat
 • kereskedelmi, bizományi szerződést köt
 • elvégzi egyedi műtárgyak (üveg, kerámia, dísztárgy, fegyver, keleti régiségek, szőnyegek, stb.) értékbecslését és ármegállapítását
 • gondoskodik a műtárgyak biztonságos tárolásáról
 • figyelemmel kíséri és betartja a vámügyi és pénzügyi szabályokat
 • betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat, higiéniai előírásokat
 • betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat (számlázás, nyugtaadás, stb.)
 • betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
 • eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
 • felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 • nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően
 • ismeri és alkalmazza a különféle ármeghatározás elveit (felvásárlási ár, fogyasztói ár, kikiáltási ár)
 • adminisztrációs feladatokat végez, irodatechnikai és kommunikációs berendezéseket kezel


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Idejük nagy részét zárt térben, irodában töltik, de gyakran utaznak, mert a helyszínen végzik a munkát

Egészségügyi tényezők

 • Idejük nagy részét zárt térben, irodában töltik, de gyakran utaznak, mert a helyszínen végzik a munkát

Pszichikai tényezők

 • Igen jelentős a szellemi megterhelés, mert a szakma egyszerre kíván lojalitást és ügyfélcentrikus magatartást, koncentrációs képességet és felelősségtudatot, továbbá megbízhatóságot és precízséget, valamint jó nyelvi kifejezőképességet
 • A hibázásból adódó magas felelősség és az ezt követő döntés igen magas stresszhatást vált ki
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt

Várható változások

 • az elektronikus ügyintézés következtében csökken a foglalkoztatott létszám
 • manuális nyilvántartásokat megszüntetik, csökkennek a papíralapú dokumentumok
 • ebben a szakmában is elterjedt a távmunka
 • a kapcsolt pénz és bankügyleti feladatok miatt egyre kvalifikáltabb munkaerőt alkalmaznak
 • elengedhetetlen a rendszerszemléletű gondolkodás és a munkafolyamat lépéseinek átlátása
 • fontos az ügyfélorientált viselkedés, a korrekt tájékoztatás, a reklamációk intézése az ügyfél megelégedésére a cég érdekeinek figyelembevétele mellett
 • bizalomgerjesztő megjelenés, önállóság és szabálykövetés egyszerre fontos
 • a munkaadóhoz való lojalitás, becsületesség és a korrupció elutasítása feltétele a pályán való megmaradásnak

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 40%
Személyközpontú 60%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Árverésvezető
 • Árverező
 • Becsüs, árverező
 • Biztosítási kárfelmérő
 • Bútor- és szőnyegbecsüs
 • Ékszerbecsüs, -árverező
 • Értékbecslő asszisztens
 • Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben)
 • Felsőruházaticikk-becsüs, -árverező
 • Festménybecsüs
 • Forgalmiérték megállapító
 • Ingatlanbecsüs
 • Ingatlanérték-becslő
 • Ingósági szakértő
 • Kárszakértő
 • Kézizálog kölcsönző
 • Műszaki becsüs, árverező
 • Műtárgybecsüs