Biztosítási ügynök, ügyintéző

FEOR-kód 3621-00

Bemutatás

Vagyon- és egyéb biztosításokat értékesít, szerződést köt, tanácsadást nyújt ügyfeleinek.

Jellemző tevékenységek

 • felkeresi az ügyfeleket tájékoztatást ad a különféle biztosítási formákról és feltételekről
 • felméri az ügyfelek biztosítási szükségleteit
 • kidolgozza az ügyfelek számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat
 • új szerződést köt (ellenőrzi az ajánlatot, viszontbiztosítást köt, rögzíti az igényeket)
 • karbantartja a meglévő szerződésállományt (listákat készít, megkeresi az ügyfeleket, megszüntet, reaktivál, módosít szerződéseket, igazolást ad ki)
 • kezeli a kimenő és bejövő dokumentumokat (iktatja és érkezteti a dokumentumokat, tájékoztató és panaszos leveleket ír, dokumentumot kér, nyomtatványokat rendel)
 • telefonos és elektronikus kapcsolatot tart az ügyfelekkel és a partnerekkel (információt nyújt, szakvéleményt kér, reklamációt kezel, partnerkapcsolatot tart, irodatechnikai berendezéseket használ)
 • kárrendezési szolgáltatást nyújt (ellenőrzi az iratokat, felméri a bejelentett károkat, kiszámítja és utalja kárköltséget, elvégzi a nyilvántartási feladatokat, beindítja a regressz követeléseket)
 • kiterheli és beszedi a biztosítási díjakat, könyvel, nyilvántartja a szerződéseket
 • információk, tanácsok adása biztosítási ügyekben
 • szakértői feladat végez (elbírálja a biztosítási ajánlatot, kockázatelbírálást végez, kárszámítást végez, fejlesztési javaslatot tesz)
 • pénzügyi szolgáltatást nyújt (elérési szolgáltatást teljesít, visszavásárolja az életbiztosítási szerződést, pénzügyi tranzakciókat végez, kötvénykölcsönt nyújt)
 • rutinosan kezeli az irodatechnikai berendezéseket, számítógépet,
 • készség szinten alkalmaz adatbázis-kezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt
 • ismeri a vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat, pénzügyi, kockázatelemzési és pénzpiaci ismeretekkel rendelkezik,


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Idejük nagy részét zárt térben, irodában töltik, de gyakran utaznak, mert a helyszínen végzik a munkát

Egészségügyi tényezők

 • Idejük nagy részét zárt térben, irodában töltik, de gyakran utaznak, mert a helyszínen végzik a munkát

Pszichikai tényezők

 • Igen jelentős a szellemi megterhelés, mert a szakma egyszerre kíván lojalitást és ügyfélcentrikus magatartást, koncentrációs képességet és felelősségtudatot, továbbá megbízhatóságot és precízséget, valamint jó nyelvi kifejezőképességet
 • A hibázásból adódó magas felelősség és az ezt követő döntés igen magas stresszhatást vált ki
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt

Várható változások

 • Az elektronikus ügyintézés következtében csökken a foglalkoztatott létszám
 • Manuális nyilvántartásokat megszüntetik, csökkennek a papíralapú dokumentumok
 • ebben a szakmában is elterjedt a távmunka
 • a kapcsolt pénz és bankügyleti feladatok miatt egyre kvalifikáltabb munkaerőt alkalmaznak
 • elengedhetetlen a rendszerszemléletű gondolkodás és a munkafolyamat lépéseinek átlátása
 • fontos az ügyfélorientált viselkedés, a korrekt tájékoztatás, a reklamációk intézése az ügyfél megelégedésére a cég érdekeinek figyelembevétele mellett
 • bizalomgerjesztő megjelenés, önállóság és szabálykövetés egyszerre fontos
 • a munkaadóhoz való lojalitás, becsületesség és a korrupció elutasítása feltétele a pályán való megmaradásnak

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Biztosításértékesítő
 • Biztosításközvetítő
 • Biztosítási alkusz
 • Biztosítási asszisztens
 • Biztosítási bróker
 • Biztosítási bróker asszisztens
 • Biztosítási díjegyeztető
 • Biztosítási előadó
 • Biztosítási értékesítési tanácsadó
 • Biztosítási felülvizsgáló
 • Biztosítási járadékügyintéző
 • Biztosítási jutalékfelelős
 • Biztosítási kárjegyzőkönyv-vezető
 • Biztosítási képviselő (ügynök)
 • Biztosítási konzultáns
 • Biztosítási szervező
 • Biztosítási szerződéselbíráló
 • Biztosítási szerződésnyilvántartó
 • Biztosítási területi képviselő (ügynök)
 • Biztosítási üzletkötő
 • Életbiztosítási ügyintéző
 • Független biztosításközvetítő
 • Függő biztosításközvetítő
 • Gépjárműkárigény-ügyintéző
 • Hajókárigény-ellenőr
 • Hálózati értékesítő (nyugdíjbiztosítás)
 • Jogvédelmi biztosításközvetítő
 • Kárelőadó
 • Kárigényellenőr, biztosítás
 • Kárrendező
 • Személyi- és vagyonkárrendező
 • Személyikárigény-ügyintéző
 • Tűzkárigény-ügyintéző