Végrehajtó, adósságbehajtó

FEOR-kód 3656-00

Bemutatás

Lejárt tartozások, fedezetlen csekkek által keletkezett adósságok, valamint jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtását végzi.

Jellemző tevékenységek

  • lenyomozza és megtalálja az adósokat;
  • az adóssal szemben végrehajtási cselekmény foganatosítása, munkabér letiltása, ingóságok lefoglalása, -zár alá vétele, a türelmi idő elteltével azok elszállíttatása;
  • gazdasági szervezettel szembeni végrehajtási cselekmény foganatosítása;
  • a lefoglalt ingóság kereskedelmi forgalomban vagy árverésen való értékesítése, az árverés szervezése, hirdetményi közzététele és lebonyolítása;
  • ingóságon kívül pénzbeni követelés, illetve ingatlan lefoglalása és értékesítése;
  • meghatározott cselekmény teljesítésére (pl. gyermek kiadására, lakás kiürítésére) vonatkozó bírósági határozat végrehajtására felszólítás küldése.