Anyaggazdálkodó, felvásárló

FEOR-kód 3623-00

Bemutatás

Árukat és szolgáltatásokat vásárol, nyersanyagok, berendezések, eszközök beszerzését, elosztását tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi saját szervezetének, illetve viszonteladás céljából.

Jellemző tevékenységek

 • marketing tevékenységet végez, figyelemmel kíséri a vállalkozással kapcsolatban lévő piacot és szereplőit
 • összegzi a beérkező igényeket, a piaci lehetőségeket, vásárlási feltételeket
 • információt szerez a követelményekről, illetve a meglévő készletről
 • megtervezi az aktuális beszerzések, felvásárlás időrendjét, a követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások kiválasztását
 • összeveti az értékesítési és beszerzési lehetőségeket
 • ajánlatokat ad és kér, illetve módosít
 • döntést hoz a felvásárlási, beszerzési lehetőségekről
 • képviseli a megrendelő igényeit az eladóval történő tárgyaláson
 • meghatározza, jóváhagyja a szerződési feltételeket és szerződéseket köt
 • továbbítja a megrendeléseket
 • egyeztetei a szállítási határidőket és a határidőknek megfelelően ütemezi a munkákat
 • kapcsolatot tart a beszállítókkal, termelőkkel, koordinálja a szállítási folyamatokat
 • megszervezi a rakodási tevékenységeket, gondoskodik a rakodás személyi és tárgyi feltételeiről, a balesetmegelőzésről
 • szabályszerűen átveszi, begyűjti a terméket, árut, nyersanyagot stb.
 • ellenőrzi az áru, termék, szolgáltatás minőségét
 • biztosítja a pénzforgalmat, a termékekért járó készpénz átadását, illetve átvételét
 • munkaerő-gazdálkodást végez, elkészíti a munkaidő-beosztást
 • adminisztrációs feladatokat lát el, nyilvántartást vezet, jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 • új beszerzési forrásokat, beszállítókat kutat fel
 • szakmai kapcsolatokat alakít ki, kereskedelmi rendezvényeket látogat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A felvásárló telephelyén vagy mérlegházakban, többnyire az időjárástól védett körülmények között dolgozik.
 • A termelők, beszállítók felkutatása, és a kapcsolattartás sok utazással járhat.
 • De a hulladék vagy terményfelvásárlás területén gyakran kényszerülhet szabadtéri munkavégzésre is, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak.
 • A munkavégzés történhet védett, zárt helyen, belső és külső helyszínen egyaránt , időnként változó munkahelyen ülve, járással, illetve állva.
 • a szállítási, rakodási, feldolgozási, vagy a karbantartási műveletek elvégzése közben a gépek üzemeltetése fokozottan balesetveszélyes munkaterületnek minősül

Egészségügyi tényezők

 • A felvásárló telephelyén vagy mérlegházakban, többnyire az időjárástól védett körülmények között dolgozik.
 • A termelők, beszállítók felkutatása, és a kapcsolattartás sok utazással járhat.
 • De a hulladék vagy terményfelvásárlás területén gyakran kényszerülhet szabadtéri munkavégzésre is, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak.
 • A munkavégzés történhet védett, zárt helyen, belső és külső helyszínen egyaránt , időnként változó munkahelyen ülve, járással, illetve állva.
 • a szállítási, rakodási, feldolgozási, vagy a karbantartási műveletek elvégzése közben a gépek üzemeltetése fokozottan balesetveszélyes munkaterületnek minősül

Pszichikai tényezők

 • az udvarias, türelmes magatartás az üzleti partnerekkel szemben alapkövetelmény
 • lényeges a fokozott figyelemösszpontosítás képessége
 • nagy terhet jelenthet az üzletek megkötése során a feszített, nagy nyomás alatt végzett munka
 • egyes területeken nagyértékű árukkal kell dolgozni, ami jelentős stressz-terheléssel jár és kiegyensúlyozott, stabil idegrendszert tesz szükségessé
 • a mérőműszerek használata, a számolások elvégzése koncentrált figyelmet kíván
 • a jó beszéd- , illetve kommunikációskészség elősegíti az együttműködést, a sikeres munkát

Várható változások

 • A környezetvédelmi előírások szigorodnak, a hulladék újrahasznosítás például egyre szélesebb körű lesz.
 • A szakmát és az iránta való keresletet leginkább a kül- és belkereskedelmi folyamatok befolyásolják.
 • A számítástechnika előretörésével, a folyamatok minél szélesebb körű digitalizálásával automatikusabbá, személytelenné válik ez a tevékenységi kör is, és új technológiák bevezetése, megismerése válik szükségessé.
 • Növekszik az idegen nyelvek, valamint az EU-s modell szerinti munkavégzés jelentősége ezen a munkaterületen is.
 • Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek átszervezése várható, a jövőben a beszerzés redukálódik a megrendelésre, a feladat többi részét a beszállító végzi el.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 40%
Személyközpontú 60%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 80%
Végrehajtó 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Alkatrész gazdálkodó
 • Állatfelvásárló
 • Állóeszköz-gazdálkodó
 • Anyag- és készletgazdálkodási ügyintéző
 • Anyag logisztikus
 • Anyagbeszerzési előadó
 • Anyagbeszerző
 • Anyagellátási előadó
 • Anyagellenőr
 • Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
 • Anyaggazdász
 • Árubeszállító (anyagbeszerző)
 • Árubeszerző
 • Beszerzési előadó
 • Beszerzési ügyintéző
 • Beszerző
 • Bizományicikk-felvásárló
 • Élelmiszer beszerző
 • Élőállat-felvásárló
 • Eszközgazdálkodó
 • Fafelvásárló
 • Gabonafelvásárló
 • Gyógynövény-felvásárló
 • Gyümölcsfelvásárló
 • Hulladékfelvásárló
 • Készletfelügyelő
 • Logisztikai ügyintéző
 • MÉH-átvevő
 • Mézfelvásárló
 • Nyersbőr-felvásárló
 • Papír-, vas- és színesfém átvevő
 • Szabadfelvásárló
 • Színesfém-felvásárló
 • Takarmány-felvásárló
 • Táp- és terményfelvásárló
 • Tejfelvásárló
 • Tejkezelő (alapanyag-átvevő)
 • Terményfelvásárló
 • Textilhulladék-felvásárló
 • Tollfelvásárló
 • Üzemanyag elszámoltató
 • Üzemanyag-ellenőr
 • Üzemanyag-elszámoló
 • Vas- és fémhulladékgyűjtő
 • Vegyesbolti árubeszerző
 • Virág- és dísznövény-felvásárló
 • Zöldség, gyümölcs beszerző