Energetikai gép kezelője

FEOR-kód 8321-00

Bemutatás

Az energetikai berendezés vezérlőjének utasításai szerint kezeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek villamos vagy más energiát termelnek és szabályozzák ezek elosztását.

Jellemző tevékenységek

 • végrehajtja a műszakátadást, átvételt
 • ellenőrzi a munkaterületét, a berendezések állapotát, üzemképességét
 • elvégzi az érvényes útvonal-beállítási utasítás alapján az átkapcsolásokat
 • elvégzi a részére meghatározott feladatokat a karbantartások, üzemanyag-átrakások alkalmával
 • ápolja, beállítja a felügyeletére bízott gépeket, berendezéseket
 • részt vesz az üzemi próbák végrehajtásában
 • ellenőrzi, beállítja és biztosítja a berendezések normál alap üzemállapotát
 • folyamatosan elvégzi az üzemeltetési paraméterek ellenőrzését
 • végrehajtja a hatáskörébe tartozó technológiai rendszerek működés ellenőrzését
 • biztosítja az energiatermelés folyamatosságát
 • leolvassa és feljegyzi a műszerek állását
 • követi az operatív felettes utasításait
 • észleli a gépek, berendezések, rendszerelemek meghibásodását és tájékoztatja a normál üzemviteltől eltérő eseményekről a felettesét
 • elhárítja az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat
 • súlyosabb meghibásodások esetén értesíti a karbantartókat, illetve az üzemzavar-elhárítási utasításoknak megfelelően jár el
 • részt vesz az új munkatársak betanításában
 • ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat: dokumentálja a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, baleseti naplót vezet
 • részt vesz az előírt képzési programokon és teljesíti a szükséges vizsgákat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Munkaidejét belső helyszínen, az általa működtetett energetikai rendszer mellett tölti.
 • Jellemző az állandó magas hőmérséklet.
 • Különféle gázokkal, káros anyagokkal érintkezhet, ezért védőfelszerelések használata szükséges.
 • Az előírásnak megfelelően adott határértékek felett a leállás kötelező.
 • Munkáját technológiai előírásokhoz igazodva, a kezelési utasítás szerint végzi.

Egészségügyi tényezők

 • Munkaidejét belső helyszínen, az általa működtetett energetikai rendszer mellett tölti.
 • Jellemző az állandó magas hőmérséklet.
 • Különféle gázokkal, káros anyagokkal érintkezhet, ezért védőfelszerelések használata szükséges.
 • Az előírásnak megfelelően adott határértékek felett a leállás kötelező.
 • Munkáját technológiai előírásokhoz igazodva, a kezelési utasítás szerint végzi.

Pszichikai tényezők

 • az üzemeltetés során a figyelem és az állandó készenlét feszültséget kelthet
 • a nagy értékű gépek kezelése és az ezzel járó felelősség fokozott a pszichés megterhelést jelenthet
 • a hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • az előírások betartása, a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményezhet

Várható változások

 • A környezetvédelmi és hatósági előírások és az ellenőrző-tevékenység szigorodása, rákényszeríti az ágazatot a korszerűsítésre.
 • Az üzemidő -hosszabbítási tervek, nagyobb terhet rónak a munkavállalókra.
 • A "zöld-mozgalmak" tevékenysége, a villamosenergia piac, a társadalmi megítélés és a tulajdonosi elvárások változásai egyaránt befolyással lesznek az ágazat jövőjére.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Áramfejlesztő gép kezelője
 • Elektrikus
 • Erőműgépész
 • Erőművi szivattyúkezelő
 • Erőművi turbinagépész
 • Erőművi villamosberendezés kezelője
 • Gőzhálozat kezelő
 • Hálózati elektrikus
 • Hőerőművi gépkezelő
 • Hőerőművi kazángépész
 • Hőerőművi olajadagoló-kezelő
 • Hőerőművi pakura(olaj)állomás-kezelő
 • Hőerőművi segédberendezés gép kezelője
 • Hőerőművi szénadagoló-kezelő
 • Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő
 • Hőerőművi turbina segédberendezés kezelője
 • Hőerőművi ventillátorkezelő
 • Mozgó elektrikus
 • Pakuraszivattyú-kezelő
 • Turbinagépész
 • Villamosművi blokkgépész
 • Villamosművi gőzturbina-gépész
 • Villamosművi kalorikus gépész
 • Villamosművi olajállomás-gépész
 • Villamosművi vízelőkészítő gépész
 • Villamosműviolajállomás-gépész
 • Villamosüzemi és -állomási gépész