Vízgazdálkodási gép kezelője

FEOR-kód 8322-00

Bemutatás

Víz és csatornaművi berendezés vezérlőjének utasításai szerint kezeli ezeket a gépeket, berendezéseket, amelyek vizet termelnek, a csapadék- és szennyvizet elvezetik, tisztítják, és az árvíz- és belvízvédelmi berendezéseket üzemeltetik.

Jellemző tevékenységek

 • szivatással megakadályozza a szennyvízcsatornákba felhalmozódó lerakodásokat, elzáródásokat
 • a szivatással nem tisztitható szakaszok kijavítását kézi eszközökkel végzi el
 • sérült csőszakasz kiássa, majd kijavítja
 • elvégzi a munkagödrök és az útburkolat kijavítását
 • kezeli a víztisztító, iszapkezelő és szennyvízelvezető berendezéseket
 • karbantartja a berendezéseket
 • végigjárja a gondjaira bízott csatornaszakaszt
 • rendben tartja a víz terelésére szolgáló zsilipeket és vízátemelő szivattyúkat
 • méri a felhasználókig eljutó vízmennyiséget
 • munkanaplóba rögzíti a fogyasztásmérő műszerek állását és a tárolók vízszintjét
 • vegyelemzés céljából vízmintákat küld a labóratóriumba


Körülmények

Munkakörnyezet

 • a munka egy részét belső helyiségekben, műhelyekben vagy nagy csarnokokban végzi, de sok esetben a szabadban is tevékenykedik
 • nedves, nyirkos, zajos körülmények dolgozik

Egészségügyi tényezők

 • a munka egy részét belső helyiségekben, műhelyekben vagy nagy csarnokokban végzi, de sok esetben a szabadban is tevékenykedik
 • nedves, nyirkos, zajos körülmények dolgozik

Pszichikai tényezők

 • jó figyelemkoncentrációs készséget igényel

Várható változások

 • Előtérbe kerülnek a gazdaságossági szempontok.
 • Az egészséges ivóvíz fogyasztói igénnyé válik.
 • A palackozott ivóvizet a vízmű fogja szolgáltatni a fogyasztóknak.
 • A cégeknek saját víztisztító berendezése lesz.
 • Előtérbe kerül az UNIO-s szabványokhoz való alkalmazkodás.
 • A környezetvédelmi és környezettudatos szemlélet mind elterjedtebbé válik.
 • A munka során mind inkább diszpécseri, operatív feladatokat fog ellátni.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Árvízvédelmi szivattyúgépész
 • Belvízvédelmi szivattyúgépész
 • Csatorna-karbantartó gép kezelője
 • Csatornamosógép-kezelő
 • Csatornaműgép-kezelő
 • Csatornamű-javító kiszolgáló
 • Csatornatisztítógép-kezelő
 • Csatornaüzemi gép kezelője
 • Duzzasztógépész
 • Földműfenntartó gép kezelője
 • Gátkarbantartó vízműgépkezelő
 • Hidroforkezelő
 • Kút- és mélyszivattyú kezelő
 • Működési gépész, vízművek
 • Öntözési szivattyúgépész
 • Szelepkezelő vízműgépházi gépész
 • Szennyvízkezelő gépész
 • Szennyvíztelep kezelő
 • Szennyvíztelepi centrifugakezelő
 • Szennyvíztelepi gépkezelő
 • Szivattyúgépész
 • Turbina szivattyúgép-beállító
 • Vízforgató-gépész
 • Vízkút kezelő
 • Vízmű gépész
 • Vízműgépházi gépkezelő
 • Vízműgépkezelő
 • Vízműhálózat-kezelő
 • Vízműklórozó berendezés kezelője
 • Vízműmangántalanító kezelője
 • Vízműszivattyú-kezelő
 • Vízműszűrőház kezelője
 • Vízműtelepi gépkezelő
 • Vízművi vákuumgépkezelő
 • Víztisztítóberendezés-kezelő
 • Víztisztítótelep kezelője
 • Vízturbina szivattyúgép-beállító
 • Vízturbinagépész, -kezelő
 • Vízüzemi gépész
 • Vízvisszaforgató-berendezés kezelő gépész
 • Vízvisszanyomó-gépész
 • Vízszivattyúgépész