Sugármentesítő gép, berendezés kezelője

FEOR-kód 8324-00

Bemutatás

Az atomerőmű, valamint egyéb területeken a radioaktív anyagok gyakorlati alkalmazása, kutatása során kezeli vagy felügyeli a sugárveszélyes anyagokat és a sugárveszélyes térben elhelyezett gépeket, berendezéseket, a velük kapcsolatos munkafolyamatokat.

Jellemző tevékenységek

 • Ellenőrzi a munkahelyi dózisteljesítmény-mérő műszerek működőképességét és a sugárzás intenzitását
 • Betartja és betartatja a sugárvédelmi előírásokat
 • Ellenőrzi a szervezetet ért sugárzás mennyiségének utólagos, pontos megállapítására szolgáló személyi doziméter (filmdoziméter, TL-doziméter stb.) viselését
 • Kicseréli és elküldi a dozimétereket a dózis meghatározására az illetékes intézetnek
 • Méréseket végez sugárzó anyagokkal
 • Összegyűjti a radioaktív hulladékokat, elhelyezi az izotóptemetőben
 • Üzemelteti a radioaktív tárolóhely gépeit (szellőztető berendezések)
 • Lemossa a sugárszennyezetté vált tárgyakat, összegyűjti az oldószert és ismételten ellenőrzi a tárgy sugárzását
 • Ellenőrzi a könnyen meghibásodó és rosszul látható gépelemeket (cső belsejében lévő hegesztési varrat stb.) ipari kamerával összeépített periszkópok segítségével
 • Kezeli a nyitott sugárforrásokat különböző manipulátorokkal
 • Irányítja a különösen sugárveszélyes helyeken elhelyezett gépek megfigyelését ipari kamerákon keresztül


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Erőműben, jellemzően zárt környezetben végzett könnyű fizikai munka
 • A munkavégzés általában többműszakos munkarendben történik

Egészségügyi tényezők

 • Erőműben, jellemzően zárt környezetben végzett könnyű fizikai munka
 • A munkavégzés általában többműszakos munkarendben történik

Pszichikai tényezők

 • Fokozott stresszterhelés
 • Többműszakos munkarend
 • Magas felelősséggel járó munkavégzés

Várható változások

 • A műszerpark korszerűsödik
 • A szabályozások, előírások folyamatosan változnak
 • A szoftverek, informatikai eszközök korszerűsödnek
 • Az atomenergia jövőbeni használata befolyásolja a dozimetrikusok számát
 • A nyelvismeret jelentőssége nő
 • A végleges hulladéktároló megvalósítása
 • Automatizálás fokának növekedése
 • Szigorodó környezetvédelmi előírások
 • Nagyobb felelősség, magasabb képzettségi szint

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Dekontamináló
 • Radioaktívhulladék-kezelő