Szervezetirányítási elemző, szervező

FEOR-kód 2521-00

Bemutatás

A hatékonyság növelése és a szervezeti problémák megoldása érdekében a szervezeti struktúrák, módszerek, rendszerek, és eljárások vizsgálatával foglalkozik.

Jellemző tevékenységek

 • Feltárja, hogy szükség van-e az adott szervezet szerezetirányítási rendszerének fejlesztésére, összhangban a jövő kihívásaival.
 • Feltárja a szervezet jellemzőit (működés, emberi tényezők, kényes kérdések, rutin eljárások, stb.).
 • Modelljavaslatokat dolgoz ki.
 • Szervezi és koordinálja a javaslatok megvitatását egy szakértőkből és kutatókból álló teammel.
 • Kimunkálja a vita alapján kikristályosodott modell alternatívák részleteit.
 • Felméri az egyes modell alternatívák támogatottságát.
 • Tisztázza az átalakítás elveit (szerepek, profilok, autonómia, szervezés)
 • Meghatározza a szervezet célrendszerét, a szervezeti rendszerét és a működési jellemzőket (küldetés, intézményrendszer, stratégiai, operatív és végrehajtó szerepek, autonómia, integráció, finanszírozás, irányítás és felügyelet).
 • A koncepció bevezetéséhez megszerzi a vezetés világos és egyértelműen vállalt döntését a változásról.
 • Folyamatosan kommunikálja a döntést mind a szervezeten belül, mind azon kívül.
 • Egy változásvezénylő stáb tagjaként közreműködik az átalakítás végrehajtásában.
 • Készség szinten alkalmaz adatbáziskezelőket, táblázatkezelőket, szövegszerkesztőt.
 • Tanulmányozza a belföldi és külföldi szakirodalmat.
 • Tudományos cikkeket ír, publikál idegen nyelven is.
 • Tárgyal más szakterületeken dolgozó hazai és külföldi szakemberekkel, konferenciákra, fórumokra jár.
 • Az adatfeldolgozásban, az elemzésben és a prezentációkban alkalmazza a legújabb matematikai-statisztikai módszereket és technikai megoldásokat.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Egészségügyi tényezők

 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka

Pszichikai tényezők

 • Jó figyelemösszpontosítási képesség szükséges a számítások, vizsgálatok elvégzéséhez
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyéni megítélésem alapuló döntések fokozzák a stresszt

Várható változások

 • A szakma iránti igényre hatással van az adott ágazat piaci helyzete, az, hogy az adott vállalkozás által nyújtott szolgáltatásra, termékre adott térben és időben mekkora a kereslet, mindezzel összefüggésben, pedig az aktuális gazdasági helyzet, az infláció mértéke.
 • A szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben növekedni fognak.
 • A szakmában dolgozók között magas a fiatalok aránya a stressz, a túlórák és a felelősség, az állandó mozgásban levés miatt.
 • Csak a kreatív, a nagy teherbírású munkavállalók tudnak hosszútávon megmaradni a pályán.
 • Tárgyalóképes, magas szintű idegen nyelvi kifejezőkészség elengedhetetlen írásban és szóban
 • Kiváló elemzési, ábrázolási és demonstrációs készség
 • Fontos a matematikai és technikai műveltség
 • Az új iránti fogékonyság követelmény
 • Elengedhetetlen a rokon szakmák egyre elmélyültebb ismerete: nemzetközi és magyar jog, pszichológia, szociológia, politológia, stb.
 • Nő az előrejelzések, prognózisok, modellek készítésének fontossága
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressz tűrő képesség
 • Nő a rugalmasság és a szervezőkészség iránti igény

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 40%
Csoportos 60%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Igazgatásfejlesztő
 • Szervezetfejlesztési tanácsadó
 • Vezetési tanácsadó
 • Vezetésszervező