Élelmiszer-ipari technikus

FEOR-kód 3113-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt.

Jellemző tevékenységek

 • meghatározza az élelmiszerek fizikai sajátosságait és kémiai összetevőit
 • mérőeszközöket kezel az áruk mennyiségi és minőségi átvételekor
 • élelmiszer-ipari alaműveleteket végez: melegítés, hűtés, oldatkészítés, lepárlás, desztillálás, sűrítés, erjesztés, sűrítés, főzés, sterilizálás, stb.
 • megszervezi a gépek és berendezések napi beállítási, karbantartási, tisztítási, javítási feladatait
 • méri az anyagnormákat, pontosítja azokat, az eredményekről grafikonokat és diagramokat készít
 • megadott szempontok szerint vizsgálja az elkészült élelmiszereket, elvégzi a mintavételt
 • gondoskodik a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról
 • kisebb részfeladatokat lát el a gyártmányfejlesztés területén


Körülmények

Munkakörnyezet

 • főleg zárt helyiségben, nagy csarnokokban dolgozik
 • labóratóriumban is folytat munkavégzést

Egészségügyi tényezők

 • főleg zárt helyiségben, nagy csarnokokban dolgozik
 • labóratóriumban is folytat munkavégzést

Pszichikai tényezők

 • fokozott figyelem koncentrációt igényel

Várható változások

 • A számítógépes technológia várhatóan tovább fejlődik.
 • Nagymértékben növekedik az automatizálás.
 • Az EU-s minőségi előírások befolyásolják az iparágat
 • Fokozott figyelmet fordítanak a környezetvédelmi előírásokra.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Bor- és pezsgőgyártó technikus
 • Bor- és üdítőipari technikus
 • Borászati technikus
 • Cukoripari technikus
 • Dohányipari technikus
 • Édesipari technikus
 • Élelmiszer-analitikus technikus
 • Élelmiszeripari laboráns
 • Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns
 • Erjedés- és üdítőitalipari technikus
 • Hús- és baromfiipari technikus
 • Húsipari technikus
 • Konzervipari technikus
 • Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
 • Malomipari technikus
 • Növényolaj-ipari technikus
 • Sütő- és cukrásztechnikus
 • Szeszipari technikus
 • Tartósítóipari technikus