Építőmérnök

FEOR-kód 2116-00

Bemutatás

Szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építményeket (pl. ipari épületeket, hidakat, alagutakat, vízműtárgyakat stb.) tervez, kivitelez, építési módszereket, anyagokat és minőségi szabványokat határoz meg, építési munkákat irányít, koordinál, fenntartási és javítási munkálatokat szervez.

Jellemző tevékenységek

 • megtervezett épületszerkezetek statikai ellenőrzése;
 • ipari épületek, épületszerkezetek, hidak, alagutak, vízműtárgyak tervezése, méretezése és kivitelezése;
 • anyagok vizsgálata, minőség-ellenőrzés;
 • építőmérnöki elméletek, módszerek kidolgozása, kutatások folytatása;
 • különféle szerkezetekkel, többek között hidakkal, gátakkal, kikötőkkel, utakkal, repülőterekkel, vasutakkal, csatornákkal, vezetékekkel, hulladékártalmatlanító- és áradásvédelmi rendszerekkel, valamint ipari és egyéb nagyméretű épületekkel kapcsolatos tanácsadás nyujtása és ezek tervezése;
 • az építési módszerek, anyagok és minőségi szabványok kidolgozása és meghatározása, és az építési munkák irányítása;
 • vezérlőrendszerek létrehozása a szerkezetek hatékony működése, a biztonság és a környezetvédelem biztosítása érdekében;
 • a meglévő mélyépítési szerkezetek karbantartásának és javításának szervezése és irányítása;
 • a tervezett szerkezetek nyomásának kitett talaj és kőzetek viselkedésének elemzése, és a szerkezeti alapok tervezése;
 • a szerkezetek stabilitásának elemzése és az építés során felhasznált anyagok viselkedésének és tartósságának tesztelése.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Építményfenntartó üzemmérnök
 • Építőmérnök
 • Hidász mérnök
 • Hídmérnök
 • Hídmester
 • Közműépítő mérnök
 • Mélyépítési építőmérnök
 • Mélyépítő mérnök
 • Mélyépítő tervező mérnök
 • Rezgésdiagnosztikai mérnök
 • Szerkezetépítő mérnök
 • Vízépítő mérnök