Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

FEOR-kód 3654-00

Bemutatás

Az állampolgárok és más szervek, szervezetek építésügyi, működési, közlekedési, gazdasági, illetve egyéb tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket kiadja, valamint az engedélyek kiadásában közreműködik.

Jellemző tevékenységek

 • hatósági ellenőrzést végez
 • szükség szerint lefolytatja a hivatalból való hatósági eljárást
 • tisztázza a tényállást
 • megállapítja az illetéket
 • határozattervezetet készít
 • határozatot hoz
 • intézi a határozat jogerőre emelésének eljárását
 • jogorvoslati eljárást folytat, a döntésnek megfelelő intézkedést foganatosít
 • lefolytatja a végrehajtási eljárást
 • a határozatban foglaltak megvalósítását ellenőrzi
 • szakvéleményt és állásfoglalást ad ki
 • adatokról igazolást ad ki
 • adatszolgáltatást végez szóban és írásban
 • tájékoztatja a hozzá forduló ügyfeleket, társszerveket és szakhatóságokat
 • egyeztetést folytat, bírálatot végez, átadást bonyolít le, véleményezési munkát végez
 • közreműködik más hatósági és bírósági eljárások


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés irodában zajlik.
 • A munkahét heti 5 napos.
 • A munkavégzés íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység.
 • Állandó helyszínen, zárt helyen dolgoznak.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés irodában zajlik.
 • A munkahét heti 5 napos.
 • A munkavégzés íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység.
 • Állandó helyszínen, zárt helyen dolgoznak.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • az ügyfelekkel való együttműködés erős stresszforrás
 • hosszabb monoton munkafázisok is jellemzők a tevékenység során
 • nagy felelősséggel jár a munka

Várható változások

 • Az elektronikus ügyintézés térnyerése miatt átalakul a megszokott ügymenet.
 • A jogszabályok változásaihoz azonnal alkalmazkodni kell a munkában, ez folyamatos tájékozódást kíván.
 • A kapcsolttartás a társhatóságokkal elektronikusan történik.
 • Még a hatósági munkában is egyre inkább érvényesül a szolgáltató jelleg, ez hangsúlyeltolódást jelent a munkakör betöltésénél szükséges személyes kompetenciák terén.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Földtulajdon nyilvántartó
 • Hatósági nyilvántartó (földhivatali)
 • Hatóságiengedély-ügyi előadó
 • Járműhatósági engedélyezési előadó
 • Népesség-nyilvántartó ügyintéző
 • Okmányirodai tisztviselő
 • Okmányirodai ügyintéző
 • Útlevél ügyintéző