Portás, telepőr, egyszerű őr

FEOR-kód 9231-00

Bemutatás

Ipari, kereskedelmi és egyéb létesítmények, közintézmények védelmét, őrzését látja el, fellép az illetéktelenül betolakodók, rongálók ellen. Ellát tűzvédelmi, ellenőrző és adminisztratív jellegű tevékenységeket is.

Jellemző tevékenységek

 • kinyitja a kaput vagy ajtót, hogy be- vagy kiengedje az alkalmazottakat, a teher- és személygépkocsikat, a belépési engedéllyel rendelkező látogatókat
 • útbaigazítja a látogatókat, irányítja a gépkocsikat az épület, a telep különböző területein
 • figyelemmel kíséri a kimenő forgalmat
 • megakadályozza a vállalat, intézmény tulajdonának, termékeinek engedély nélküli kijutását
 • feljegyzi a teherautók és más járművek be- és kilépési idejét
 • gondoskodik a tevékenységéhez tartozó rendelkezések betartásáról (pl. blokkoló-óra használat, vendégnyilvántartás vezetése, stb.)
 • üzeneteket vesz fel a vállalatnál dolgozók számára


Körülmények

Munkakörnyezet

 • kisebb helyiségben dolgozik
 • gyakran előfordul a kinti telephelyeken is

Egészségügyi tényezők

 • kisebb helyiségben dolgozik
 • gyakran előfordul a kinti telephelyeken is

Pszichikai tényezők

 • jó tűrőképességet igényel
 • figyelemkoncetrációt igényel

Várható változások

 • A számítógépes technológia és az automatizálás ebben a munkában is megjelenik.
 • Növekszik az együttműködési iránti igény.
 • Mindinkább előtérbe kerül a biztonságtechnika és a védelem.
 • Ebben a munkakörben is fokozott figyelmet kell fordítani az EU-s minőségbiztosítási, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 60%
Személyközpontú 40%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 60%
Végrehajtó 40%

Munkakörök

 • Csónakőr
 • Egészségügyi intézmény portása
 • Éjjeliőr, telepőr
 • Éjszakai portás
 • Garázsőr
 • Gátőr (egyszerű őr)
 • Hegyőr (egyszerű őr)
 • Hídőr, kikötőőr
 • Ipari, kereskedelmi intézet portása
 • Iskolai portás
 • Kerítésőr (egyszerű őr)
 • Mezőőr (egyszerű őr)
 • Múzeumi teremőr
 • Oktatási intézmény portása
 • Parkőr (egyszerű őr)
 • Szőlőőr (egyszerű őr)
 • Temetőőr (egyszerű őr)
 • Üdülőportás
 • Vállalati portás
 • Zsilipőr