Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője

FEOR-kód 1121-00

Bemutatás

Tervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a központi és területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek fő tevékenységeit a törvényhozás és a kormány által alkotott jogszabályoknak megfelelően.

Jellemző tevékenységek

 • a központi és területi szervek (minisztériumok, kormányhivatalok, központi és helyi hivatalok stb.) és egyéb közhatalmi és igazságszolgáltatói funkciót betöltő szervek hivatali apparátusainak vezetése;
 • a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 • a hivatal költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslat előterjesztése;
 • a hivatali munka belső munkarendjének kialakítása, szervezeti és működési szabályzatának előkészítése;
 • az ügyviteli szabályok és a szervezet igazgatásával kapcsolatos jogszabályok betartásáról való gondoskodás;
 • szakmai-közigazgatási kérdésekben a kormány javaslatokkal való ellátása, jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
 • a felső vezetés által meghatározott irányelvek szerint a hatáskörébe utalt közigazgatási és igazságszolgáltatási egység vezetése;
 • az igazgatási feladatok és programok végrehajtásának irányítása és koordinálása;
 • a felső szintű vezetők tanácsokkal való ellátása;
 • szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájának szervezése és irányítása;
 • igazgatási feladatok és egyéb programok költségvetésének elkészítése, adminisztrálása és ellenőrzése.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezetője
 • APEH Bűnügyi Igazgató
 • Büntető kollégium elnök
 • Fővárosi Bíróság kollégium vezetője, kollégiumvezető-helyettese
 • Fővárosi főügyész
 • Fővárosi főügyészhelyettes
 • Helyi bíróság elnöke, ill. helyettese
 • Helyi bírósági kollégiumvezető
 • Helyi vezetőügyész, vezetőügyész-helyettes
 • Ítélőtábla elnöke
 • Katonai főügyész
 • Legfelsőbb bírósági kollégiumvezető
 • Legfelsőbb bírósági tanácselnök
 • Legfőbb Ügyész helyettese
 • Legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész
 • Legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyész
 • Legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
 • Magyar Államkincstár elnöke, elnökhelyettese
 • Magyar Energia Hivatal elnöke
 • Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
 • Magyar Tudományos Akadémia elnöke
 • Megyei bíróság elnöke, elnökhelyettese
 • Megyei bíróság tanácselnöke, tanácselnök-helyettese
 • Megyei bírósági kollégiumvezető
 • Megyei főügyész, főügyész-helyettes
 • Megyei főügyészségi csoportvezető ügyész
 • Megyei főügyészségi osztályvezető ügyész
 • Megyei rendőrkapitány
 • Miniszterelnöki Hivatal vezetője
 • Minisztériumi főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
 • Munkaügyi bíróság elnöke, elnökhelyettese
 • OEP osztályvezető
 • Országos Atomenergia Hivatal elnöke
 • Országos hatáskörű szerv területi szervének vezetője
 • Országos hatáskörű szerv vezetője
 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
 • Országgyűlés Hivatalának vezetője
 • Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke
 • Területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervezet főosztályvezetője, osztályvezetője