Helyi önkormányzat kinevezett vezetője

FEOR-kód 1123-00

Bemutatás

A képviselőtestület (közgyűlés) által kinevezett vezetőként a polgármester irányításával vezeti a települési önkormányzat hivatalát, felel a hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért, valamint a hivatal és részegységek munkájának szervezettségéért.

Jellemző tevékenységek

 • a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodási feladatainak irányítása;
 • az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása a polgármester irányításával;
 • a hivatal munkájának megszervezése és a hivatal vezetése;
 • döntés-előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben;
 • részvétel a képviselőtestület (közgyűlés) és bizottságok ülésein;
 • szakterületén az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása;
 • döntéshozatal a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben;
 • beosztottai tevékenységének irányítása, felügyelete és ellenőrzése;
 • több szakmai területet is érintő ügyekkel kapcsolatos munkák összehangolása;
 • szakterületén az egységes hivatali struktúra érvényesülésének biztosítása;
 • a működési idő (ügyfélszolgálati idő, munkaidő) betartása, illetve betartatása;
 • képviselőtestülettel való kapcsolattartás, részvétel a testület döntéseinek előkészítésében, illetve a döntés utáni végrehajtásban;
 • külső szervekkel, más önkormányzati vezetőkkel és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartás.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Aljegyző
 • Főjegyző
 • Gyámhivatal vezetője
 • Jegyző
 • Körjegyző
 • Megyei főjegyző
 • Polgármesteri hivatal, önkormányzat osztályvezetője