Titkár(nő)

FEOR-kód 4111-00

Bemutatás

Ellátja a munkahelyi vezetés szakmai tevékenységével kapcsolatos, valamint a vezető, illetve a személyi asszisztens irányítása mellett működő iroda, titkárság adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőit, biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.

Jellemző tevékenységek

 • különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása;
 • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
 • jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
 • döntés-előkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása;
 • adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, munkatársaknak, ügyfeleknek számítógépes programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával;
 • napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése;
 • hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben ügyintézés és levelezés folytatása;
 • adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
 • kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása;
 • költségvetés készítésében való részvétel;
 • belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről;
 • irodai készletgazdálkodási és reprezentációs feladatok ellátása;
 • titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása (pl. házipénztár kezelése; útiköltség-elszámolás stb.).

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Iskolatitkár
 • Óvodatitkár
 • Szerkesztőségi titkár
 • Színházi titkár