Általános irodai adminisztrátor

FEOR-kód 4112-00

Bemutatás

Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.

Jellemző tevékenységek

 • Elvégzi a napi adminisztrációs feladatokat (anyag és eszközrendelés, létszámjelentés, szabadságok kiírása, stb.).
 • A beérkező leveleket, bontja, érkezteti válogatja, szétosztja, hivatalsegéd útján való továbbítja.
 • Felveszi a telefonokat, a bejelentkezőket kapcsolja, vagy információt nyújt.
 • Intézi az intézmény külső és belső levelezését, továbbítja a leveleket az illetékesek felé.
 • Számítógépet használ, ismeri az irodai szoftverket, kezeli a faxot, internet használ, másol, scannel.
 • Nyilvántartásokat vezet, adatok gyűjtése és foglal rendszerbe.
 • Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, a belső egységekkel és a külső szervezetekkel.
 • Iktat, rendszerez és irattároz
 • Értekezleteken jegyzőkönyvet készít.
 • Elvégzi a szükséges archiválási feladatokat.
 • Szükség esetén intézkedik a meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról.
 • Szükség esetén felettese utasítására köteles ellátni bármely más osztályon/részlegen teljeskörű helyettesítési feladatokat.
 • Fogadja a látogatókat.
 • Továbbképzésen vesz részt.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt belső térben, irodai körülmények között végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt belső térben, irodai körülmények között végzi munkáját.
 • Ritkább esetben kell állnia, illetve járkálnia.

Pszichikai tényezők

 • Pontosság, monotóniatűrési szükséglet és a munka módszerességi igénye mentális terhelést jelent.
 • Az eredményes munkához elengedhetetlen a csapatban való munkavégzés képessége
 • A váratlan helyzetek érzelmi megterhelést okoznak
 • Gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt

Várható változások

 • Feladatkörük, funkciójuk az utóbbi időben átalakult, szervezési, managelési feladatokat is elláthatnak.
 • Létszámukat elsősorban a szervezeti rend ésszerűsítése határozza meg, ami részlegek összevonásával és az adminisztrátorok létszámának csökkentésével járt.
 • Így a szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben valamelyest csökkeni fognak.
 • Igazodni kell a gyors technikai változásokhoz és programfejlesztésekhez.
 • Mivel a szakemberek elvégzik az adminisztráció és a dokumentáció egy részét, ennek a munkának a tartalma gyakran változik, gyors igazodást igényel a változó igényekhez.
 • Az elektronikus adat- és információkezelés a szakma alapelvárása.
 • A helyettesítés, más szakmák ismerete elvárás.
 • Az idegen nyelvtudás itt is egyre inkább előtérbe kerül.
 • A szervezőkészség, a pontosság, a precizitás, a jó kapcsolatteremtő készség különösen szükséges feltételei a szakmának.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Adminisztrációs ügyintéző
 • Alapítványi ügyintéző
 • Bírósági adminisztrátor
 • Bírósági írnok
 • Dokumentációs ügyintéző
 • Hirdetési adminisztrátor
 • Írnok
 • Közösségi segéd asszisztens
 • Műhelyírnok
 • Office coordinator
 • Sajtófigyelő adminisztrátor
 • Szállodai adminisztrátor
 • Tanfolyami adminisztrátor
 • Tanszéki adminisztrátor
 • Tanulmányi adminisztrátor
 • Törzskönyvező (állatnyilvántartás)
 • Ügyészségi adminisztrátor
 • Üzemírnok