Gépíró, szövegszerkesztő

FEOR-kód 4113-00

Bemutatás

Írógép, személyi számítógép vagy egyéb szövegszerkesztő berendezés segítségével szövegeket gépel, szerkeszt és nyomtat, illetve gyorsírással szóbeli vagy írásos szövegeket jegyez le.

Jellemző tevékenységek

 • írásos anyagokat gépel le piszkozatokból, javított szövegekből, hangfelvételekről vagy gyorsírásos szövegből, számítógép, szövegszerkesztő vagy írógép segítségével
 • az elkészült munkát helyesírási, nyelvtani, írásjeli és formázási szempontból ellenőrzi
 • a legépelendő anyagokat összegyűjti és elrendezi a megfelelő utasítások alapján
 • az elkészült dokumentumokat iktatja és tárolja a számítógépen vagy egyéb adathordozón
 • számítógépes iktatórendszert vezet, a dokumentumok tárolása, visszakeresése vagy módosítása céljából
 • diktálás után vagy egyéb módon (pl. hangrögzítés alapján) gyorsírással feljegyzéseket készít
 • filmekhez és televíziós programokhoz leírja a beszélgetést, a környezeti zajokat és dalokat
 • a különböző leírt anyagokat másolja, sokszorosítja


Körülmények

Munkakörnyezet

 • belső helyszínen, jellemző módon irodában dolgozik
 • ülő munkát végez

Egészségügyi tényezők

 • belső helyszínen, jellemző módon irodában dolgozik
 • ülő munkát végez

Pszichikai tényezők

 • jó figyelemkoncentrációs képességet igényel
 • jó monotónia tűrőképességet igényel

Várható változások

 • A munka terülén mind inkább előtérbe kerülnek az automatizálási és a számítástechnikai alkalmazások.
 • A gyakorlatban, mint önálló szakma, egyre ritkábban jelentkezik, inkább komplexebb, összetett munkakörök részeként jelenik meg (titkár/nő, irodai asszisztens, irodai adminisztrátor, stb.).
 • A pályázatok figyelemmel kísérése, az elkészítésükben való részvétel is jelzi a munka komplexitásának fokozódását.
 • Az irodaszerek kínálata folyamatosan változik, bővül, ezek figyelemmel kísérése fontos követelemény.
 • Az irodatechnikai eszközök folyamatosan fejlődnek, ezek naprakész ismerete és használata elengedhetetlen.
 • Az idegen nyelv ismerete mindinkább elengedhetetlenné válik.
 • Várható itt is a környezetevédelmi előírások szigorodása (szellektív hulladékgyűjtés, környezetbarát csomagolás, természetes alapanyag, stb).

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Beszédíró gyorsíró
 • Gépíróasszisztens
 • Gyorsíró
 • Idegen nyelvi gépíró
 • Jegyzőkönyvvezető gépíró
 • Számítógépes szövegszerkesztő