Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

FEOR-kód 9331-00

Bemutatás

Szakképzettséget nem igénylő, egyszerű vagy idényjellegű mezőgazdasági munkákat végez.

Jellemző tevékenységek

 • a megbízó utasításait követi
 • elveti a növényeket
 • palálnát gondoz
 • a haszonnövényeket kapálja, gyomlálja
 • elvégzi a kézi permetezést, trágyázást
 • kötözi a növényeket
 • rendszeresen locsolja a növényeket
 • közreműködik a termény kézi betakarításában
 • mossa, tisztítja a zöldséget, gyümölcsöt
 • kötözi, csomózza, dobozolja, szállításra alkalmassá teszi a növényeket
 • felpakolja a járműre a ládákat, zsákokat
 • megtisztítja, karbantartja a kézi szerszámokat
 • az állattenyésztő telepek környezetét tisztán tartja, általános tanyatakarítást végez
 • őrzi az istállókat, terményeket, földeket


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne egész évben a földterület illetve a gazdasági épület.
 • Gazdaságon belül változó helyszínen dolgozik.
 • A munkavégzés többnyire kora reggeltől naplementéig tart.
 • jellemző az igénymunka, alkalmi foglalkoztatás kora tavasztól őszig.
 • Általában nem határidők nyomása mellett dolgozik.
 • Folyamatosan az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne egész évben a földterület illetve a gazdasági épület.
 • Gazdaságon belül változó helyszínen dolgozik.
 • A munkavégzés többnyire kora reggeltől naplementéig tart.
 • jellemző az igénymunka, alkalmi foglalkoztatás kora tavasztól őszig.
 • Általában nem határidők nyomása mellett dolgozik.
 • Folyamatosan az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.

Pszichikai tényezők

 • a természet, a föld szeretete kiegyensúlyozza az időjárás okozta kellemetlen hatásokat
 • monoton munkafázisok is jellemzőek

Várható változások

 • A gépesítés több munkafázisban kiváltja az emberi erőt.
 • Idénymunkára foglalkoztatnak segédmunkásokat.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 20%
Csoportos 80%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Baromfitelepi segédmunkás
 • Brojler-telepi segédmunkás
 • Csordás, gulyás, pásztor
 • Disznópásztor, kondás
 • Fűzvesszővágó
 • Gulyás
 • Gyógynövénygyűjtő
 • Juhász
 • Kaszáló
 • Kazalozó
 • Keltető üzemi segédmunkás
 • Kertészeti kisegítő (napszámos)
 • Ménes legeltető
 • Mezőgazdasági napszámos
 • Mezőgazdasági segédmunkás
 • Nádarató, kézi
 • Nádhúzó
 • Nádkúpoló
 • Nádszedő
 • Nádtisztító
 • Nádvágó
 • Sertésetető
 • Sertéstelepi segédmunkás
 • Szalmabála építő
 • Szalmabálázó
 • Szarvasmarha-legeltető