Szállodai recepciós

FEOR-kód 4223-00

Bemutatás

Vendégeket fogad, regisztrál, kiadja a szobákat, tájékoztat a szálloda szolgáltatásairól, szobafoglalásokat intéz, továbbá a vendég távozásakor rendezi a szobákat.

Jellemző tevékenységek

 • fogadja a vendégeket, kijelöli a szobákat, átadja a kulcsot
 • nyilvántartásba veszi a vendégeket
 • levélben, telefonon vagy szóban válaszol a szolgáltatásokkl kapcsolatos kérdésekre
 • telefonon vagy személyesen fogadja a helyfoglalásokat
 • továbbítja a vendégek postai küldeményét és telefonüzeneteit
 • figyelemmel kíséri a vendégforgalmat, átveszi és kiadja a kulcsokat
 • felvilágosítást nyújt a kulturális, szabadidős, sportolási lehetőségekkel kapcsolatban
 • helyfoglalást végez, menetjegyet, belépőt biztosít
 • vezeti a vendégek számláját, fizetteti a számlákat, valutát vált, széfet kezel
 • meghallgatja a vendégek panaszait, reklamációit, intézkdik a probléma mgoldása érdekében


Körülmények

Munkakörnyezet

 • nagyobb helyiségben dolgozik
 • számítógépet, telefont, íróeszközt használ

Egészségügyi tényezők

 • nagyobb helyiségben dolgozik
 • számítógépet, telefont, íróeszközt használ

Pszichikai tényezők

 • jó tűrőképességet igényel
 • figyelemkoncetrációt igényel

Várható változások

 • A számítógépes technológia és az automatizálás várhatóan tovább fejlődik.
 • Nő a helyi specialitások, kulturális szokások megismerése iránti igény.
 • A hungarikumokat kell terjeszteni ezúton is.
 • Fokozott figyelmet kell fordítani az EU-s minőségbiztosítási, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra.
 • Az egyéni szállodai igények köre szélesedik.
 • Növekszik az együttműködési kultúra iránti igény.
 • Elterjed az ökoturizmus, a zöld szálloda.
 • Szakosodó szolgáltatások elterjedése: bor-, gastro-, wellness-, konferencia-turizmus.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 40%
Személyközpontú 60%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 50%
Végrehajtó 50%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Hotel recepciós
 • Kemping recepciós
 • Panzió recepciós
 • Szállodai fogadóportás
 • Szállodai főportás (vezetői funkció nélkül)