Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

FEOR-kód 2717-00

Bemutatás

Felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai tudását, edzéstervet dolgoz ki számukra, vezeti az edzéseiket, felkészíti őket a versenyekre, értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Összehangolja az edzők, trénerek munkáját, szervezi a sporteseményeket, biztosítja a sporttevékenység anyagi és személyi feltételét.

Jellemző tevékenységek

 • népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást, az egészséges életmód szemléletét
 • felméri a sportoló képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, felkészültségét
 • kiválasztja a játékosokat, illetve egyéni versenyszám esetén a tehetséges versenyzőket
 • összeállítja a sportolók képességeinek fejlesztését szolgáló edzésterveket
 • edzéseket vezet, edzőtáboroztatást végez
 • felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket
 • rekreációs, életminőség-javító foglalkozásokat tervez, szervez és vezet
 • a versenyzőket felkészíti a versenyekre, illetve megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségét
 • elemzi a sportolók versenyen és az edzéseken nyújtott teljesítményét
 • tehetséggondozást folytat
 • irányítja a segédedzők munkáját, irányítóként az edzők tevékenységét is koordinálja
 • összeállítja az éves munkatervet, valamint eseménynaptárat, versenynaptárat készít
 • biztosítja a sporttevékenységhez szükséges gazdasági, anyagi feltételeket, projekteket koordinál
 • közreműködik a sporttevékenység szakmai és személyi feltételeinek megteremtésében (pl. sportolók leigazolása, szerződtetése)
 • részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében
 • sporttanfolyamokat szervez és vezet
 • marketing, PR tevékenységet végez, szponzorokat, mecénást szervez
 • egyeztet a versenyek lebonyolításáról a szakmai szervezetekkel, szakmai kapcsolatot tart


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhatnak (sportpályák, sport- és edzőtermek, uszodák területén, stb.).
 • A munkához hozzátartozik az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (éjszakázás, hétvégi munka), hiszen a sportesemények időpontja gyakran az esti órákra, ill. a hétvégekre esik.
 • Az edzőtáborokban, versenyeken való részvétel sok utazással jár.
 • A sportesemények jelentős része a szabadban folyik, kedvezőtlen időjárási feltételek mellett is meg kell tartaniuk az edzéseket, jelen kell lenniük a versenyeken, mérkőzéseken.
 • A munka szervezési, tervezési része zárt térben, irodában történik.

Egészségügyi tényezők

 • Külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhatnak (sportpályák, sport- és edzőtermek, uszodák területén, stb.).
 • A munkához hozzátartozik az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (éjszakázás, hétvégi munka), hiszen a sportesemények időpontja gyakran az esti órákra, ill. a hétvégekre esik.
 • Az edzőtáborokban, versenyeken való részvétel sok utazással jár.
 • A sportesemények jelentős része a szabadban folyik, kedvezőtlen időjárási feltételek mellett is meg kell tartaniuk az edzéseket, jelen kell lenniük a versenyeken, mérkőzéseken.
 • A munka szervezési, tervezési része zárt térben, irodában történik.

Pszichikai tényezők

 • a kapcsolatteremtési készség, a jó együttműködés nélkülözhetetlen
 • a nézeteltérések, viták, konfliktusok az edző és a sportolók, illetve a vezetők között, kihatnak a teljesítményre
 • a sportolók edzésének vezetése teammunkában történik, együttműködést, toleranciát igényel
 • adódhatnak szélsőséges idegi megterhelést jelentő, stressztűrést igénylő helyzetek (pl. versenyek alkalmával)
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor anyagi felelősség is terhelheti (pl. projektek levezénylése, pályázatok készítése, stb.), ami nyomasztó terhet jelenthet

Várható változások

 • A szakma alakulását erősen befolyásolja a gazdaság alakulása, ami az emberek életminőségének pozitív vagy negatív változásában is érzékelhető, ezáltal növekszik vagy csökken az egészséges életmód felé .
 • Az idegenforgalom, és turizmus területén nő a kereslet a sportszervező-menedzserek iránt, illetve a wellness, fitness, rekreációs területen a magasan képzett szakemberek iránt.
 • Jellemzően finanszírozási problémák miatt gyakran gazdasági irányba tolódik a feladatok elvégzése ezekben a feladatkörökben.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 30%
Személyközpontú 70%
Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Atlétikaedző
 • Futballedző
 • Kézilabdaedző
 • Kosárlabdaedző
 • Lovasedző
 • Lövészetvezető
 • Sportbíró
 • Sportegyesületi szaktanácsadó
 • Sportreferens
 • Sportszakosztály-vezető, edző
 • Sportszervező, -menedzser
 • Szakedző
 • Teniszedző
 • Tornaedző
 • Tréner tanácsadó
 • Úszó szakedző
 • Versenybíró
 • Vitorlás oktató