Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

FEOR-kód 271

Foglalkozások

2711 - Könyvtáros, informatikus könyvtáros

Gyűjti, válogatja, rendszerezi, fejleszti és karbantartja a könyvtári gyűjteményeket és más információs témákat, megszervezi, ellenőrzi az egyéb könyvtári szolgáltatásokat, tájékoztatja, és tanácsokkal látja el a felhasználókat.

2712 - Levéltáros

Beszerzi, tárolja, őrzi, rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő, maradandó értékű iratokat, felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról, biztosítja az iratokba történő betekintést, ellátja az ügyfélszolgálati munkát, forráskutatást és -feltárást végez, tudományos közleményeket készít.

2713 - Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállíttatja, nyilvántartja és bemutatja a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyakat, képzőművészeti, iparművészeti, zenetörténeti, irodalomtörténeti, esetekben technikatörténeti és design-alkotásokat, természettudományi anyagokat.

2714 - Kulturális szervező

Kulturális értékeket közvetít, művelődési, művészeti, szórakoztató, szabadidős és sport programokat szervez, művészeti csoportokat, klubokat, szakköröket vezet, vagy azok működéséhez nyújt szakmai segítséget.

2715 - Könyv- és lapkiadó szerkesztője

Átolvassa és elbírálja az irodalmi és egyéb művek kéziratát, javaslatot tesz a szerzőnek a szükséges változtatásra, illetve a kiadónak a mű megjelentetésére és a publikációs szerződés feltételeire, kiválasztja és szerkeszti a lapban megjelentetni kívánt cikkeket, irányítja, összehangolja a szerkesztőségben dolgozók munkáját, rovatokat vezet, cikkeket ír.

2716 - Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

Kutatja, vizsgálja, értelmezi és közvetíti a híreket és a közvéleményt érintő ügyeket nyomtatott és elektronikus sajtón, televízión, rádión és más médián keresztül.

2717 - Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

Felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai tudását, edzéstervet dolgoz ki számukra, vezeti az edzéseiket, felkészíti őket a versenyekre, értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Összehangolja az edzők, trénerek munkáját, szervezi a sporteseményeket, biztosítja a sporttevékenység anyagi és személyi feltételét.

2719 - Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

Ide tartoznak a 271-es alcsoportból a máshová be nem sorolható kulturális- és sportfoglalkozásúak.

Keresés