Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

FEOR-kód 2730-00

Bemutatás

Vallások vagy felekezetek rítusát vezeti, istentiszteleteket, szentbeszédeket, prédikációkat tart, keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat végez, lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, humanitárius, szociális tevékenységet folytat, hitoktatással foglalkozik, és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el.

Jellemző tevékenységek

 • misék, istentiszteletek vezetése, a szentségek kiszolgáltatása a hitnek vagy felekezetnek megfelelő szabályok szerint;
 • szentbeszédek, prédikációk tartása;
 • lelki és erkölcsi támogatás a vallási közösség tagjainak;
 • lelkészi lelki gondozó szolgálat a kórházakban, hadseregben, börtönökben;
 • vallásoktatás;
 • adminisztratív feladatok ellátása az egyházi intézményekben;
 • humanitárius, szociális tevékenység végzése.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Baptista lelkész
 • Börtönlelkész
 • Főlelkész
 • Imám
 • Káplán
 • Kórházi káplán
 • Kórházi lelkész
 • Lelkész
 • Lelkész, szabadegyház egyházközsége
 • Metodista lelkész
 • Pap, görögkeleti egyház
 • Pap, római katolikus egyház
 • Plébános
 • Rabbi
 • Segédlelkész
 • Tábori lelkész